Urlop wypoczynkowy pracownika zatrudnionego na 1/2

Pytanie:

Jestem pracownikiem egzekucji administracyjnej zatrudnionym codziennie na 1/2 etatu. Otrzymałem pismo od Naczelnika na podstawie art. 29 § 3 Kodeksu pracy informujące mnie, że moja norma czasu pracy wynosi osiem godzin dziennie, a tygodniowa średnio 40 godzin. Wymiar urlopu wypoczynkowego wynosi 13 dni. Czy mój wymiar czasu pracy podany w piśmie jest adekwatny do zatrudnienia na 1/2 etatu? Czy mój urlop wypoczynkowy 13 dni po 25 latach pracy jest zgodny z kodeksem pracy?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Wymiar urlopu dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika, biorąc za podstawę wymiar urlopu określony jako 20 lub 26 dni. Niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia. Pracownikowi przysługuje 20 dni urlopu wypoczynkowego, jeżeli jest on zatrudniony krócej niż 10 lat. Jeżeli pracuje dłużej niż lat 10 – przysługuje mu 26 dni urlopu. Wymiar urlopu w opisywanym przypadku wynosi więc 13 dni. Proszę jednak pamiętać, że urlopu udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w wymiarze godzinowym, odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu. Z opisu stanu faktycznego wynika, że pracuje Pan 4 godziny dziennie, pięć dni w tygodniu. Zgodnie z art. 129 kodeksu pracy czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy.

Zgodnie z powołanym przez Naczelnika artykułem pracodawca informuje pracownika na piśmie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę, m. in. o obowiązującej pracownika dobowej i tygodniowej normie czasu pracy i wymiarze przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego. W ten sposób Naczelnik informuje, że w danym zakładzie pracy obowiązuje najbardziej typowa norma czasu pracy. Jeśli taka norma została Panu przedstawiona, to albo pracodawca dokonał zmiany warunków pracy na cały etat i przysługuje Panu 26 dni urlopu, albo jeśli nie doszło do zmiany (brak wypowiedzenia zmieniającego), co bardziej prawdopodobne, to jeśli pracuje Pan 5 dni w tygodniu, to Pana czas pracy nie może przekraczać 4 godziny dziennie i przysługuje Panu 13 dni urlopu. 1 dzień urlopu to 8 godzin. Pan zaś pracuje na 1/2 etatu. Zatem jeden dzień urlopu będzie przypadał na dwa dni pracy.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: