Ustalenie adresu dłużnika

Pytanie:

Mam nakaz sądu na egzekucję długu (wynagrodzenie za pracę) od mojego byłego pracodawcy. Wyrok jest na osobę fizyczną (nie na firmę). 7 lat temu komornik umorzył ściąganie należności, gdyż nie potrafił lokalizować miejsca pobytu i zatrudnienia dłużnika. Czy mogę znowu oddać sprawę w ręce komornika i czy muszę wiedzieć gdzie osoba, która jest mi winna pieniądze mieszka i pracuje?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Umorzenie postępowania egzekucyjnego nie pozbawia wierzyciela możliwości ponownego wszczęcia postępowania egzekucyjnego. Wierzyciel powinien złożyć w tym celu stosowny wniosek. Wnisek o wszczęcie egzekucji powinien zostać złożony właściwemu komornikowi. Właściwość komornika uzależniona jest od sposobu egzekucji której żąda wierzyciel. I tak w przypadku egzekucji z wynagrodzenia za pracę, z rachunków bankowych, z innych wierzytelności i praw majątkowych właściwym jest komornik ogólnej właściwości dłużnika, czyli komornik właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika. W przypadku egzekucji z ruchomości właściwym jest komornik, w którego okręgu znajdują się ruchomości. Natomiast egzekucja z nieruchomości należy do komornika sądu, w którego okręgu położona jest nieruchomość. Tak więc składając wniosek o wszczęcie egzekucji wierzyciel powinien znać miejsce zamieszkania dłużnika, aby sprawa mogła nabrać prawidłowego biegu. Kwestie te omawia artykuł Co zrobić, gdy nie znamy adresu dłużnika?

Jeżeli miejsce pobytu dłużnika nie jest znane, sąd ustanowi dla niego kuratora z urzędu, gdy egzekucja ma być wszczęta z urzędu, w innych zaś sprawach - na wniosek wierzyciela. Ustanowienie kuratora jest możliwe, gdy osoba mająca konkretny adres zamieszkania nie jest pod tym adresem znana, i mimo podjętych działań nie zdołano uzyskać żadnych wiadomości o miejscu pobytu dłużnika.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Na czym polega akredytywa?

  Akredytywy znajdują zastosowanie zarówno w obrotach krajowych jak i zagranicznych. Akredytywa gwarantuje dostawcy bezwzględne i natychmiastowe otrzymanie należności, a odbiorcy pozwala uzależnić (...)

 • Kurator dla nieznanego z miejsca pobytu

  Wskazanie adresu zamieszkania pozwanego jest niezbędnym elementem pozwu. Jednakże przecież nie zawsze mamy możliwość wskazania tego adresu, z uwagi na okoliczność, iż go nie znamy i nie mamy możliwości (...)

 • Przedawnienie roszczeń a wpis do BIG

  Instytucja przedawnienia została uregulowana w art. 117 Kodeksu cywilnego, gdzie ustawodawca wprost wskazuje, iż po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić (...)

 • Poszukiwanie majątku dłużnika przez komornika

  Wierzyciel jest dysponentem postępowania egzekucyjnego. W związku z czym, co do zasady, wszczyna on to postępowanie, składając wniosek egzekucyjny, w którym wskazuje dłużnika, jego majątek (...)

 • Nowe prawo jazdy bez adresu

  Prawa jazdy wydawane od 4 marca 2019 r. nie będą już zawierały adresu zamieszkania posiadacza. Zniknął więc obowiązek wymiany dokumentu w przypadku zmiany miejsca zamieszkania lub administracyjnej (...)

NA SKÓTY