Ustalenie ojcostwa, a obowiązek alimentacyjny

Pytanie:

Jestem mężatką. W listopadzie zeszłego roku urodziłam córeczkę, której ojcem biologicznym nie jest mój mąż. Wniosłam o zaprzeczenie ojcostwa przeciw mojemu mężowi. Jeżeli wniosę sprawę o ustalenie ojcostwa biologicznemu ojcu dziecka, to czy na rozprawie sąd ustala zmianę nazwiska dziecka i obowiązek alimentacyjny?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W przypadku ustalenia ojcostwa dziecka orzeczeniem sądu w wyniku wniesienia powództwa o ustalenie ojcostwa sąd co do zasady nie nadaje dziecka nazwiska ojca z urzędu. Po ustaleniu ojcostwa dziecko nadal nosi nazwisko matki. Sąd może nadać dziecku nazwisko ojca na wniosek przedstawiciela ustawowego dziecka (z reguły matki) lub dziecka (które ukończyło 13 lat). Nadanie dziecku nazwiska ojca możliwe jest w postanowieniu ustalającym ojcostwo lub w postępowaniu sądowym wydanym później na wniosek uprawnionego podmiotu o zmianę nazwiska dziecka.

Sąd ustalając ojcostwo dziecka nie orzeka z urzędu o obowiązku alimentacyjnym ojca względem dziecka. Sąd może orzec o obowiązku alimentacyjnym, jeżeli przedstawiciel ustawowy dziecka (matka) wystąpi z takim powództwem jednocześnie z powództwem o ustalenie ojcostwa, albo jeżeli wystąpi z takim powództwem później, już po ustaleniu ojcostwa dziecka.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: