Ustalenie sposobu zarządu nieruchomością wspólną

Pytanie:

Czy w drodze procesu sądowego można dochodzić ustalenia sposobu zarządu nieruchomością wspólną?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Informacje o sposobie zarządu winny zostać wpisane w dziale III księgi wieczystej prowadzonej dla wspólnej nieruchomości. Jeżeli księga wieczysta nie zawiera informacji na ten temat to, jak słusznie zauważył Roman Dziczek „Jeżeli w księdze wieczystej nie ujawniono sposobu zarządu [...], domniemywa się, że obowiązuje zarząd wykonywany na podstawie ustawy o własności [...] Obalenie domniemania może nastąpić w każdym procesie sądowym (sporze), gdzie przesłanką rozstrzygnięcia jest odpowiedź na pytanie: jaki sposób zarządzania obowiązuje, albo w procesie o ustalenie stosunku prawnego (art. 189 k.p.c.) -sposobu zarządu w danej nieruchomości.”1 W praktyce ma to ten skutek, że osoba trzecia chcąca zawrzeć umowę ze wspólnotą mieszkaniową przy zachowaniu należytej staranności, polegającej właśnie na sprawdzeniu treści księgi wieczystej, ma prawo sądzić, że wspólnota ta jest reprezentowane wedle reguł ustawowych, a nie zgodnie z zawartą umową lub podjętą uchwałą o sposobie zarządu, których nie ujawniono w księdze wieczystej.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY