Ustanie członkostwa w spółdzielni mieszkaniowej wskutek wykluczenia lub wykreślenia ze spółdzielni

Pytanie:

W jakiej sytuacji możliwe jest ustanie członkostwa w spółdzielni mieszkaniowej, wskutek wykluczenia lub wykreślenia ze spółdzielni?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W prawie spółdzielczym odpowiednikiem wypowiedzenia (które występuje przy umowie najmu) jest ustanie członkostwa wskutek wykluczenia lub wykreślenia ze spółdzielni - może to jednak nastąpić jedynie wtedy, gdy zajdą ku temu określone w ustawie i statucie spółdzielni podstawy.

Zgodnie z art. 24 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych wykluczenie członka ze spółdzielni może nastąpić w wypadku, gdy z jego winy dalsze pozostawanie w spółdzielni nie da się pogodzić z postanowieniami statutu spółdzielni lub z zasadami współżycia społecznego. Z kolei członek, który nie wykonuje obowiązków statutowych z przyczyn przez niego nie zawinionych może zostać pozbawiony członkostwa przez wykreślenie z rejestru członków spółdzielni.

Najczęściej wykluczenie czy wykreślenie następuje z powodu nieopłacania opłat za korzystanie z mieszkania. przy czym wskazać trzeba, że w orzecznictwie Sądu Najwyższego podkreśla się, że winno się każdorazowo rozważać, czy nie jest to środek zbyt surowy, w sytuacji, gdy istniała możliwość sądowego dochodzenia przez spółdzielnię swoich należności pieniężnych.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Katarzyna Świątko

23.10.2011 22:32:45

Re: Ustanie członkostwa w spółdzielni mieszkaniowej wskutek wykluczenia lub wykreślenia ze spółdzielni

Witam, w przywołanym art. 24 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych nie ma mowy nic na temat tego co zostało przestawione w powyższym artykule, autor chyba miał na myśli art. 24 z ustawy prawo spółdzielcze. Jeśli coś Państwo publikują i każą sobie za to płacić to powinny to być rzetelne informacje, włącznie z podstawą prawną, na którą autor powołuje się w ramach opublikowanych treści.


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY