Ustanie wspólności majątkowej

Pytanie:

Kiedy ustaje wspólność majątkowa małżonków?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Wspólność majątkowa może ustać przez orzeczenie rozwodu bądź separacji, zawarcie umowy majątkowej lub na mocy orzeczenia sądu znoszącego wspólność. Z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej. Ważne powody są zwrotem niedookreślonym, jednak zatrzymanie majątku wspólnego wyłącznie dla siebie i niedopuszczeniu współmałżonka do korzystania z niego, w naszej ocenie podpada pod dyspozycję tego przepisu. Rozdzielność majątkowa powstaje z dniem oznaczonym w wyroku, który ją ustanawia. W wyjątkowych wypadkach sąd może ustanowić rozdzielność majątkową z dniem wcześniejszym niż dzień wytoczenia powództwa, w szczególności, jeżeli małżonkowie żyli w rozłączeniu. Jeżeli między małżonkami istnieją poważne konflikty finansowe, ustanowienie rozdzielności jest zasadne (może zabezpieczyć sytuację prawną małżonków). Ponadto orzeczenie takie będzie skuteczne wobec osób trzecich, co jest dodatkowym atutem tej instytucji.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

NA SKÓTY