e-prawnik.pl Porady prawne

Ustna umowa pożyczki

Pytanie:

Czy umowę pożyczki można zawrzeć w formie ustnej?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Ustna umowa pożyczki

15.2.2012

Zgodnie z art. 720 § 1 Kodeksu cywilnego przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości.

Umowa pożyczki może być ważnie zawarta w każdej formie, jednak w przypadku wartości pożyczki przewyższającej 500 złotych dla umowy przewidziana została forma pisemna dla celów dowodowych (art. 720 § 2 k.c.). Oznacza to, że w przypadku dochodzenia roszczenia z tytułu takiej umowy przed sądem nie będzie można powoływać się na dowód ze świadków ani przesłuchania stron na okoliczność zawarcia takiej umowy. Ograniczenie to nie będzie obowiązywać, jeśli obie strony wyrażą zgodę na przeprowadzenie takiego dowodu albo jeśli zawarcie umowy zostało uprawdopodobnione za pomocą pisma (wynika to z art. 74 § 1 i 2 k.c.).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ