Uznanie dziecka przez jego biologicznego ojca

Pytanie:

Witam. Chciałbym uznać dziecko, którego jestem biologicznym ojcem. Niestety matka dziecka jest mężatką a przepisy nie zezwalają na wytoczenie przeze mnie powództwa o zaprzeczenie ojcostwa. Co mam zrobić?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Dopóki któraś z uprawnionych osób (aktualnie może wchodzić w grę jedynie wytoczenie powództwa przez matkę, jej męża lub prokuratora) nie wytoczy powództwa o zaprzeczenie ojcostwa i domniemanie to nie zostanie obalone przez sąd prawomocnym wyrokiem, tak długo nie może Pan uznać ojcostwa dziecka, ani też wytoczyć powództwa o ustalenie ojcostwa. Nie jest możliwe ocenienie na ile prawdopodobne jest wystąpienie przez wskazane osoby z takim pozwem. Nie przysługuje Panu żadne roszczenie w stosunku do tych podmiotów, na podstawie którego mógłby Pan żądać by wytoczyły one takie powództwo. Wystąpienie z powództwem jest uzależnione tylko i wyłącznie od woli tych osób.

O ile jednak swoboda takiej decyzji w przypadku matki i jej męża jest niczym niezwiązana, to w odniesieniu do prokuratora należy zauważyć, iż może on wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa tylko wtedy, gdy wymaga tego dobro dziecka lub ochrona interesu społecznego (art. 86 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). Kierując zatem wniosek do prokuratora o wystąpienie z takim pozwem musiałby Pan uzasadnić na czym polega ochrona dobra dziecka lub interes społeczny. Wskazać też należy na § 377 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 marca 2010 r. - Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, który stanowi, że wytoczenie przez prokuratora powództwa w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego jest wskazane zwłaszcza wtedy, gdy osoba uprawniona wskutek choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego, nieporadności lub z innych wyjątkowych przyczyn nie jest w stanie samodzielnie dochodzić swoich roszczeń albo bezpodstawnie uchyla się od tego ze szkodą dla interesu społecznego lub ważnego interesu prywatnego.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: