Uzyskanie sądowego nakazu zapłaty

Pytanie:

Mamy nieuregulowaną należność. Jakie kroki należy podjąć, aby uzyskać sądowy nakaz zapłaty. W szczególności ile razy należy wysyłać wezwanie do zapłaty (za zwrotnym poświadczeniem)? Czy wezwania te (lub to wezwanie) mogą być podpisane przez osobę upoważnioną (np. główną księgową), czy też może być ono podpisane tylko przez osobę uprawnioną w KRS do reprezentacji spółki (tj. członków zarządu)?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Aby uzyskać nakaz zapłaty należy złożyć do sądu pozew o zapłatę. Sprawa może toczyć się w postępowaniu nakazowym bądź upominawczym. Nakaz zapłaty będzie wydany w postępowaniu nakazowym jeżeli powód w pozwie zawnioskuje o wydanie nakazu w takim właśnie postępowaniu, a ponadto, gdy okoliczności uzasadniające dochodzone żądanie zostaną udowodnione dołączonymi do pozwu: dokumentem urzędowym, zaakceptowanym przez dłużnika rachunkiem, a także wezwaniem do zapłaty i pisemnym oświadczeniem dłużnika o uznaniu długu bądź zaakceptowanym przez dłużnika żądaniem zapłaty, zwróconym przez bank i nie zapłaconym z powodu braku środków na rachunku bankowym. Samo wezwanie do zapłaty z załączonym potwierdzeniem odbioru stanowi podstawę do wytoczenia powództwa w postępowaniu upominawczym.

Ponadto, jeżeli sprawa jest sprawa gospodarczą (pomiędzy przedsiębiorcami) to powód powinien dołączyć do pozwu odpis reklamacji lub wezwania do dobrowolnego spełnienia żądania i oświadczenia co do stanowiska pozwanego w tym przedmiocie oraz informację lub odpisy pism świadczących o próbie wyjaśnienia spornych kwestii w drodze rokowań. Niezłożenie odpisu wezwania do dobrowolnego spełnienia żądania lub reklamacji może być usunięte w trybie art. 130 kpc (czyli sąd wezwie do uzupełnienia tego braku). Dla powołania dowodu na okoliczność poinformowania dłużnika o wysokości oraz istnieniu zobowiązania w postaci wezwania do zapłaty odebranego przez dłużnika wystarczy wystosowanie jednego wezwania do zapłaty. Jego odbiór powinien zostać pokwitowany przez osobę upoważnioną przez dłużnika do działań tego typu. Upoważnienie to powinno być wyraźne. Oznacza to, w przypadku księgowej, iż w jej umowie o pracę, w regulaminie, w statucie lub poprzez osobne oświadczenie została ona upoważniona do odbierania korespondencji. W braku takiego upoważnienia odbiór wezwania powinien zostać pokwitowany przez osobę uprawnioną wg wpisu w KRS do reprezentacji spółki.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: