VAT przy aportach nieruchomości niezabudowanych

Pytanie:

Gmina zamierza wnieść aport do spółki prawa handlowego w postaci nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego pod usługi. Czy czynność ta będzie opodatkowana podatkiem VAT (22%). Jeżeli tak to: Czy aport stanowi wartość netto czy brutto? Czy aportobiorca zobowiązany jest do uiszczenia gminie należnego podatku VAT, który gmina odprowadzi do Urzędu Skarbowego? Jak wystawić fakturę VAT (do zapłaty przez aportobiorcę byłaby kwota należnego VAT)?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Ostatnią nowelizacją przepisów o podatku od towarów i usług (VAT) zlikwidowane zostało zwolnienie z tego podatku w przypadku wnoszenia aportów do spółek. Wnoszenie wkładów niepieniężnych do spółek prawa handlowego i cywilnego podlega opodatkowaniu na ogólnych zasadach, określonych w ustawie o VAT, w zależności od przedmiotu aportu. Czynności te traktowane są jako czynności odpłatne. Zatem wniesienie aportem niezabudowanej nieruchomości przeznaczonej pod zabudowę usługową do spółki prawa handlowego przez podatnika VAT (gminę) będzie co do zasady podlegało VAT w stawce 22%. Odnośnie ustalenia czy aport stanowi wartość netto czy brutto w literaturze podatkowej przyjmuje się na ogół, iż wyceny aportu należy dokonać w cenie netto (tak: M. Kozaczuk, Aport jako czynność podlegająca VAT, Rzeczpospolita z 10 marca 2009 r.). W zakresie rozliczenia VAT między wspólnikiem a spółką należy zauważyć, iż wspólnik, który wnosi aport, powinien objąć w zamian udziały o wartości nominalnej. Jednocześnie spółka, do której wniesiono aport, będzie obowiązana zapłacić wspólnikowi VAT należny od transakcji wniesienia aportu. Kwota należna wspólnikowi od spółki pokrywałaby zobowiązanie wspólnika do zapłaty VAT należnego od aportu. Jednocześnie, na ogólnych zasadach, spółka będzie uprawniona do wykazania podatku naliczonego wynikającego z faktury wspólnika, a w konsekwencji do obniżenia o kwotę tego podatku swojego podatku należnego albo do uzyskania zwrotu podatku naliczonego z urzędu skarbowego.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: