e-prawnik.pl Porady prawne

Warunek zwolnienia od pracy pracownika związkowego

Pytanie:

Jaki jest warunek zwolnienia od pracy pracownika związkowego?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Warunek zwolnienia od pracy pracownika związkowego

22.12.2011

Przepis mówi o tym, że "(...) jeżeli czynność ta nie może być wykonana w czasie wolnym od pracy”. Określenie jaki czas jest dla pracownika czasem wolnym od pracy uzależnione jest od obowiązującego go systemu czasu pracy. Zgodnie z opisem stanu faktycznego dany pracownik podporządkowany jest równoważnemu systemowi czasu pracy. Zgodnie z art. 135 par. 1 k.p. jeżeli jest to uzasadnione rodzajem pracy lub jej organizacją, może być stosowany system równoważnego czasu pracy, w którym jest dopuszczalne przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy, nie więcej jednak niż do 12 godzin, w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 1 miesiąca. Przedłużony dobowy wymiar czasu pracy jest równoważony krótszym dobowym wymiarem czasu pracy w niektórych dniach lub dniami wolnymi od pracy. W związku z powyższym należy zastanowić się czy określenie „czas wolny od pracy” z art. 31 ust. 3 u.z.z., jest tożsamy z „krótszym dobowym wymiarem czasu pracy w niektórych dniach lub dniami wolnymi od pracy” z art. 135 par. 1 k.p.. Wydaje się, że na powyższe pytanie należy udzielić odpowiedzi twierdzącej. Wobec tego pracownik może wnioskować o urlop w trybie art. 31 ust. 3 u.z.z. tylko na wypadek potrzeby wykonania doraźnych czynności związkowych w czasie pracy. Jeżeli natomiast pracownik decyduje się na zaangażowanie w pracę związku zawodowego winien liczyć się z większym zakresem obowiązków, również poza czasem pracy. Pamiętać należy, że pełnienie funkcji związkowej to rodzaj pracy społecznej, w stosunku do której ustawodawca przewiduje jednak liczne przywileje (szczególna ochrona trwałości stosunku pracy, zwolnienie od obowiązku świadczenia pracy, itd.).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ