e-prawnik.pl Porady prawne

Warunki pobytu cudzoziemców na terytorium Polski

Pytanie:

Jaki akt prawny określa warunki pobytu cudzoziemców na terytorium Polski?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Warunki pobytu cudzoziemców na terytorium Polski

29.12.2011

Warunki pobytu cudzoziemców na terytorium Polski są uregulowane w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach. Zgodnie z art. 13 cudzoziemiec może przekroczyć granicę i przebywać na terytorium Polski jeśli posiada ważny dokument podróży. Pojęcie to definiuje art. 4 ust. 1 ustawy, w myśl którego dokumentem podróży jest dokument uznany przez właściwy organRzeczypospolitej Polskiej, uprawniający do przekroczenia granicy, wydany cudzoziemcowi przez organ państwa obcego, organ polski lub organizację międzynarodową albo podmiot upoważniony przez organ państwa obcego lub obcą władzę o charakterze państwowym.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ