Warunki przyznania renty szkoleniowej

Pytanie:

Czy ZUS może odebrać mi rentę wypadkową (w związku z wypadkiem w pracy), na której przebywałem 4,5 roku i lekarz orzecznik orzekł niezdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie (przepracowałem w kopalni 20 lat i 4m-ce i mam wykształcenie średnie górnicze), a jednocześnie uznał celowość przekwalifikowania zawodowego, odbierając mi możliwość pobierania renty? Dodaję, że stan mojego zdrowia stopniowo się pogarsza.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zakładamy, iż dotychczasową rentę otrzymywał Pan na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Ustawa ta wśród świadczeń przewiduje takżę rentę z tytułu niezdolności do pracy (dla ubezpieczonego, który stał się niezdolny do pracy wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej). Przy ustalaniu prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy - ustalenia wysokości tych świadczeń oraz ich wypłaty - stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Nie wiemy, czy przyznana Panu renta jest rentą stała czy też okresową. Jednak jeżeli został Pan ponownie wezwany i orzeczono, iż celowym jest Pana przekwalifikowanie zawodowe, to faktycznie, nie ma podstaw by nadal była Panu wypłacana renta z tytułu niezdolności do pracy. Proszę jednak pamiętać, iż skoro spełnia Pan warunki do pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej wypadkieim przy pracy oraz w stosunku do Pana orzeczono celowość przekwalifikowania zawodowego ze względu na niezdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie, to przysługuje Panu renta szkoleniowa przez okres 6 miesięcy. Okres ten ulega wydłużeniu na czas niezbędny do przekwalifikowania zawodowego, nie dłużej niż o 30 miesięcy.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

BOZENA

13.10.2009 17:27:55

zus i renta szkoleniowa

PO 12 LATACH ZUS ZABRAŁ NI RENTĘ PODOBNIE JAK W ARTYKULE POPRZEDNIM KAZANO NI SIĘ PRZEKWALIFIKOWAĆ OD MAJA MOJE PAPIERY PRZEPYCHANE Z ZUS PŁATNICZEGO I NIKT NIE POTRAFI DAĆ MI ODPOWIEDZI CO NASTĄPI RENTA BYŁA GÓRNICZA CHORUJĘ NA Z.Z.K CHOROBA KRĘGOSŁUPA `ZUS W OSTRÓDZIE TWIERDZ ŻE W NASZYM WOJEWÓDZTWIE NIE MIELI TAKIEGO PRZYPADKU NIE WIEMY CO DALEJ MAMY ROBIĆ


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY