e-prawnik.pl Porady prawne

Warunki wypłaty alimentów z Funduszu

Pytanie:

Mąż ma zasądzone alimenty. Mieszka poza granicami Polski i nie jest jej obywatelem. Co zrobić w przypadku niepłacenia przez niego pieniedzy?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Warunki wypłaty alimentów z Funduszu

Jeżeli osoba zobowiązana do płacenia alimentów uchyla się od tego obowiązku, można złożyć zawiadomienie do prokuratury o popełnieniu przestępstwa z art. 209 kodeksu karnego. Praktyczniejszym rozwiązaniem byłoby złożenie wniosku do Funduszu Alimentacyjnego o przyznanie świadczenia. Zasady funkcjonowania tego Funduszu reguluje Ustawa z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym (Dz. U. z 1991 r. Nr 45, poz. 200 późn. zm.). Z wnioskiem takim może zwrócić się osoba, na rzecz której ustalone zostały świadczenia alimentacyjne tytułem egzekucyjnym opatrzonym klauzulą wykonalności. Alimenty z Funduszu alimentacyjnego mogą zostać przyznane, jeżeli przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie uprawnionego, uzyskany w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki przyznaje się te świadczenia, nie przekracza kwoty odpowiadającej 60% przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego do celów emerytalnych za ten sam rok kalendarzowy. Wysokość świadczeń alimentacyjnych z Funduszu nie może przekroczyć kwoty stanowiącej 30% przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego do celów emerytalnych.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ