Wątpliwości wobec aktu oskarżenia

Pytanie:

W treści aktu oskarżenia przeciwko byłemu prezesowi zarzucono działanie w celu osiągnięcia korzyści majątkowej dla spółki w kw. 268 tys. zł (spółka była pośrednikiem i jej korzyść po uregulowaniu podatków wynosiła ok.10 tys. zł). Akt oskarżenia postawiono o przestępstwo z art. 18 par.3 kk w zw. z art. 296 par.1, par.2 i par.3 kk w zw. z art. 271 par.1 kk. Art.296 par.1 stanowi "Kto, będąc obowiązany na podstawie (...) umowy (...) wyrządza jej znaczną szkodę (...)", par.2 "Jeżeli sprawca(...) osiągnięcia korzyści majątkowej(...)", par.3 "(...) wyrządza szkodę majątkową w wielkich rozmiarach (...)". Nie rozumiem przedstawionych zarzutów, które dla mnie są niespójne. Prezes był związany umową ze spółką, a więc działał w celu "osiągnięcia korzyści", czy "wyrządził znaczną szkodę"?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 296 par. 1-3 kodeksu karnego, kto, będąc obowiązany na podstawie przepisu ustawy, decyzji właściwego organu lub umowy do zajmowania się sprawami majątkowymi lub działalnością gospodarczą osoby fizycznej, prawnej albo jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, przez nadużycie udzielonych mu uprawnień lub niedopełnienie ciążącego na nim obowiązku, wyrządza jej znaczną szkodę majątkową, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.  

Jeżeli sprawca przestępstwa określonego w par. 1 działa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.  

Jeżeli sprawca przestępstwa określonego w par. 1 lub 2 wyrządza szkodę majątkową w wielkich rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.  

Powołanie tego przepisu w akcie oskarżenia oznacza, że prokuratura zarzuca byłemu prezesowi, iż wyrządził on podmiotowi, którego interesami miała obowiązek się zajmować (np. spółce) szkodę majątkową w wielkich rozmiarach (z uwagi na powołanie w akcie oskarżenia par. 3). Były prezes został oskarżony, iż popełniając ten czyn, działał w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. W związku z tym popełniony przez tą osobę czyn jest zagrożony karą pozbawienia wolności od roku do lat 10.  

Powołanie wszystkich paragrafów jest konieczne, gdyż każdy z nich opisuje znamiona popełnionego czynu. Odpowiadając wprost na pytanie, oznacza to, że były prezes wyrządził szkodę w wielkich rozmiarach i zarazem działał w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Oskarżenie prywatne

  Zasadą jest, że oskarżycielem przed sądem jest prokurator. Jednak nie we wszystkich sprawach ma on obowiązek wnoszenia aktu oskarżenia. Wyjątek ten stanowią właśnie sprawy ścigane z oskarżenia (...)

 • Skazanie bez rozprawy za karnoskarbowy czyn zabroniony

  Prokurator, a także finansowy organ dochodzenia może, za zgodą oskarżonego, dołączyć do aktu oskarżenia wniosek o skazanie oskarżonego za zarzucane mu przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, (...)

 • Spółka komandytowa - Zasady funkcjonowania spółki komandytowej

  Jeżeli posiadasz czas, umiejętności oraz pomysł na zrealizowanie danego przedsięwzięcia a Twój znajomy posiada kapitał który chciałby korzystnie ulokować to wówczas możecie (...)

 • Testament - Jak sporządzić ważny testament? Kilka uwag o formie

  Rola testamentów w życiu społecznym, zwłaszcza ze względu na funkcję regulującą stosunki majątkowe, jest nie do przeceniania, dlatego ważkim problemem dla ustawodawcy pozostaje określenie (...)

 • Samoskazanie oskarżonego w procesie karnym

  Samoskazanie oskarżonego w postępowaniu karnym jest przejawem dążenia do konsensualnego, czyli opartego na porozumieniu stron, zakończeniu postępowania karnego. Instytucja ta pozwala oskarżonym (...)

NA SKÓTY