Wcześniejsza emerytura dla urodzonych po 31.12.48r

Pytanie:

Moje pytanie dotyczy prawa do wcześniejszej emerytury. Urodziłem się 27 października 1949 r. Do dnia 31 grudnia 1998 r. miałem udokumentowany 25 letni staż pracy (okres składkowy i nieskładkowy), w tym 15 lat zatrudnienia w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. Niższy wiek emerytalny w moim przypadku to 60 lat. Jednakże wiek ten osiągnę po 2007 roku. Czy będę więc mógł skorzystać z przywileju wcześniejszej emerytury gdy skończę 60 lat?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Spośród osób urodzonych w okresie od 31 grudnia 1948 r. do 1 stycznia 1969 r. na wcześniejszą emeryturę mogą przejść Ci, którzy warunki do uzyskania do uzyskania tejże emerytury spełnią do dnia 31 grudnia 2007 r. Dotyczy to m. in. wieku. W przypadku osób, które pracowały w szczególnych warunkach, wiek uprawniający do przejścia na wcześniejszą emeryturę zależy od wykonywanej pracy.

W ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych znajduje się jednak przepis art. 184, który stanowi, iż ubezpieczonym urodzonym po dniu 31 grudnia 1948 r. przysługuje emerytura po osiągnięciu wieku przewidzianego w przepisach o wcześniejszej emeryturze, jeżeli w dniu wejścia w życie ustawy (czyli 01.01.1999 r.) osiągnęli: 

 • okres zatrudnienia w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze wymaganym w przepisach obowiązujących do dnia wejścia w życie ustawy do nabycia prawa do emerytury w wieku niższym niż 60 lat - dla kobiet i 65 lat - dla mężczyzn oraz 
 • okres składkowy i nieskładkowy 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn.

Emerytura przysługuje pod warunkiem nieprzystąpienia do otwartego funduszu emerytalnego oraz rozwiązania stosunku pracy - w przypadku ubezpieczonego będącego pracownikiem. Art. 184 nie wymaga ukończenia 60 lat do końca 2007 r.

Wydaje się zatem, że na podstawie tego przepisu mógłby Pan skorzystać z prawa do przejścia na wcześniejszą emeryturę.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 16.9.2004

  Emerytura dla ubezpieczonych urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r.

  Osoby urodzone po dniu 31 grudnia 1948r. otrzymają emeryturę na zasadach określonych w ustawie emerytalnej obowiązującej od 1 stycznia 1999 r. Jedynym wymogiem jaki trzeba spełnić, aby nabyć prawo (...)

 • 19.2.2012

  Prawo do emerytury górniczej

  Obowiązująca od 1 stycznia br. ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy – Karta Nauczyciela umożliwiła górnikom (...)

 • 18.11.2017

  Legalne korzystniejsze zasady przyznawania emerytur dla osób urodzonych od 1949 r.

  Wprowadzenie bardziej korzystnej zasady przeliczania okresów nieskładkowych dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r. nie narusza konstytucyjnej zasady równości - uznał TK.

 • 9.12.2004

  Emerytura nauczyciela

  Nauczyciele oraz członkowie ich rodzin mają prawo do zaopatrzenia emerytalnego z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z uwagi na fakt, iż są pracownikami podlegającymi powszechnemu systemowi ubezpieczeń (...)

 • 21.2.2008

  Wcześniejsze emerytury dla 55-letnich kobiet

  Kobiety urodzone po dniu 31 stycznia 1948 roku, które nie osiągnęły ustawowego wieku emerytalnego mogą przejść na wcześniejszą emeryturę po osiągnięciu 55 lat, jeżeli posiadają co najmniej (...)