Weksel jako zabezpieczenie wierzytelności

Pytanie:

Zarząd wspólną nieruchomością zleciliśmy osobie fizycznej (zarządcy). Roczne rozliczenie przychodów-rozchodów z tytułu zarządu wykazało znaczny niedobór. Zarządca obiecuje zwrócić dług w umówionym terminie. Gotowi jesteśmy na polubowne załatwienie sprawy, lecz chcielibyśmy mieć gwarancje zwrotu długu. W jaki sposób możemy to sobie najskuteczniej zagwarantować? Czy wystarczy pisemne zobowiązanie dłużnika? Może istnieje inna forma, np. stosowny rodzaj weksla?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Rzeczywiście, weksel bardzo często pełni funkcję gwarancyjną wykonania zobowiązania. W tym przypadku wystawienie weksla własnego przez dłużnika na kwotę, którą obowiązany jest zwrócić wspólnocie powinno skutecznie zabezpieczyć wykonanie swojego zobowiązania przez dłużnika (w wypadku gdy dłużnik nie spłaci długu, dochodzenie praw z weksla na drodze sądowej jest znacznie uproszczone w porównaniu ze zwykłym postępowaniem, poza tym można uniknąć drogi sądowej sprzedając weksel np. bankowi). Weksel własny powinien zostać wystawiony na urzędowym blankiecie (chociaż nie jest to wymóg bezwzględny, to jednak znacznie ułatwia prawidłowe wypełnienie weksla i późniejsze dochodzenie praw z niego), a od wystawienia weksla należy uiścić opłatę skarbową. Wyjaśnienie zagadnień związanych z zabezpieczeniem wykonania zobowiązania przez wystawienie weksla znajduje się w poradzie Co to jest weksel, czy i jak może on zabezpieczyć płatność?. Na wekslu własnym, dla jego ważności, wystawca powinien umieścić: nazwę "weksel", bezwarunkowe przyrzeczenie zapłacenia określonej sumy pieniężnej, oznaczenie terminu płatności (jeśli nie jest oznaczony, uważa się że weksel jest płatny za okazaniem dłużnikowi dokumentu weksla przez wierzyciela), oznaczenie miejsca płatności, nazwisko osoby na rzecz której ma nastąpić zapłata (wspólnota mieszkaniowa), oznaczenie daty i miejsca wystawienia weksla oraz podpis wystawcy weksla.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Weksel - Co to jest weksel i jak może on zabezpieczyć płatność

  Weksel jest dokumentem, w którym ktoś zobowiązuje się do zapłaty pewnej kwoty pieniędzy innej osobie. Treść i formę tego dokumentu dokładnie opisuje ustawa. Zazwyczaj jest on wręczany (...)

 • Co to jest hipoteka i jak ją ustanowić?

  Hipoteka jest tzw. rzeczowym środkiem zabezpieczenia wierzytelności. Należy do grupy ograniczonych praw rzeczowych. Ustanawia się ją dla zabezpieczenia wierzytelności na nieruchomościach oraz na (...)

 • Formy zabezpieczenia wierzytelności

  W zależności od wysokości zobowiązania możliwe są różne sposoby jego zabezpieczenia. W niniejszym artykule omówione zostały najczęstsze sposoby zabezpieczenia roszczeń stosowane (...)

 • Klauzule wekslowe - czyli co możesz dodatkowo zamieścić w wekslu?

  Weksel jest papierem wartościowym, w którym zostało wyrażone zobowiązanie pieniężne o charakterze abstrakcyjnym. Zobowiązanie abstrakcyjne polega na tym, że zobowiązany do jego spełnienia (...)

 • Jak zabezpieczyć płatność ceny?

  Gdy strona umowy zobowiązana będzie do zapłaty ceny w przyszłości, wtedy występuje ryzyko, że wierzyciel zapłaty się nie doczeka. Istnieją różne sposoby zabezpieczenia wierzytelności. (...)

NA SKÓTY