Weksel na zabezpieczenie

Pytanie:

Małżeństwo pragnie się rozejść. Mąż i żona są właścicielami mieszkania. Uzgodniono, że mąż kupi sobie nowe mieszkanie. Pieniądze będą pochodzić z darowizny rodziców męża oraz od teściów, którzy w zamian za pieniądze chcą otrzymać weksel, na którym napisanoby, że weksel ten mogliby uruchomić tylko wówczas, gdyby mąż rościł sobie pretensje do dotychczasowego mieszkania. Czy jest możliwe wystawienie takiego weksla? Jeżeli nie, to jaka jest możliwość przeprowadzenia takiej operacji prawnej, aby mąż nie musiał oddawać pieniędzy teściom, a teściowie i żona byli pewni, że mąż nie będzie sobie rościł sobie pretensji do starego mieszkania?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Na wstępie należy zaznaczyć, że w zapytaniu nie określono jakie stosunku majątkowe panują pomiędzy małżonkami. Należy więc założyć, że pomiędzy nimi panuje ustawowy ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że w skład majątku wspólnego wchodzi mieszkanie. Małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym i po ewentualnym ustaniu wspólności majątkowej (np. w wyniku rozwodu) każdy z małżonków ma prawo do połowy wspólnego majątku. Małżonka prawa tego nie można pozbawić, może on się ewentualnie go zrzec. Jesli chodzi o darowizny, należy pamiętać, że darowizna uczyniona na rzecz jednego z małżonków nie wchodzi do majątku wspólnego. Tak więc pomimo ofiarowania darowizny przez rodziców męża, będzie on mógł się domagać udziału z majątku wspólnego. Ponadto należy pamiętać, że istotą umowy darowizny jest bezpłatne przysporzenie. Bezpłatne, oznacza że obdarowany nie jest zobowiązany do jakichkolwiek świadczeń na rzecz darczyńcy. Podobna sytuacja dotyczy darowizny uczynionej przez teściów męża. Również przedmiot tej darowizy wejdzie do majątku odrębnego małżonka. Zgodnie z kodeksowym uregulowaniem umowy darowizny, darczyńca może włożyć na obdarowanego obowiązek oznaczonego działania lub zaniechania (polecenie). Należy uznać, że w analizowanym przypadku możliwe jest określenie w umowie darowizny polecenia nie roszczenia swych praw do majątku wspólnego. Na zabezpieczenie wykonania tego polecenia darczyńca może żądać wystawienia na swoją rzecz weksla. Należy więc stwierdzić, że mozliwe jest zawarcie w umowie darowizny takiego polecenia. Należy pamiętać, że umowa darowizny powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY