Weryfikacja ostatecznej decyzji administracyjnej

Pytanie:

Jakie przesłanki muszą zostać spełnione, by była możliwa weryfikacja ostatecznej decyzji administracyjnej przez jej adresata?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Możliwość weryfikacji ostatecznej decyzji, o której mowa w art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego, uzależniona została od spełnienia dwóch przesłanek pozytywnych (po pierwsze: nabycie prawa przez stronę na mocy decyzji ostatecznej, po drugie: za uchyleniem lub zmianą decyzji przemawia interes społeczny lub słuszny interes strony) oraz przesłanki negatywnej, która wymaga, by żaden przepis szczególny nie sprzeciwiał się uchyleniu lub zmianie przedmiotowej

decyzji. Możliwość zmiany, bądź uchylenia decyzji otwiera zgoda strony (stron), która nabyła prawo z decyzji. Przy czym „>>Nabycie prawa<< rozumiane jest w doktrynie jako każda korzyść, jaką strona wyciąga pod względem prawnym z załatwienia jej sprawy decyzją administracyjną, powstała w sferze prawa materialnego” (J. Borkowski, w: J. Borkowski, B. Adamiak, „Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz”, Warszawa 2000 r., s. 633-634).


Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: