e-prawnik.pl Porady prawne

Wierzytelności, których nie obejmuje upadłość układowa dłużnika

Pytanie:

Jakich wierzytelności nie obejmie ogłoszona upadłość układowa, na mocy przepisów ustawy prawo upadłościowe i naprawcze?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Wierzytelności, których nie obejmuje upadłość układowa dłużnika

4.8.2011

Z mocy prawa układ nie obejmuje :

1.Należności alimentacyjnych oraz rent z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci oraz z tytułu zamiany uprawnień objętych treścią prawa dożywocia na dożywotnią rentę,

2. Roszczeń o wydanie mienia nienależącego do dłużnika,

3. Wierzytelności, za które upadły odpowiada w związku z nabyciem spadku po ogłoszeniu upadłości, po wejściu spadku do masy upadłości.

4. Należności ze stosunku pracy oraz wierzytelności zabezpieczonej na mieniu upadłego hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską, w części znajdującej pokrycie w wartości przedmiotu zabezpieczenia, chyba że wierzyciel wyraził zgodę na jej objęcie układem.

Wskazać należy również treść art. 141 ustawy, który stanowi, że Sędzia - komisarz na wniosek upadłego może zawiesić na okres do trzech miesięcy postępowania egzekucyjne co do wierzytelności nieobjętych z mocy prawa układem, jeżeli egzekucję skierowano do rzeczy niezbędnej do prowadzenia przedsiębiorstwa. Nie dotyczy to jednak egzekucji świadczeń alimentacyjnych oraz rent z tytułu odpowiedzialności za uszkodzenie ciała lub utratę żywiciela albo rozstrój zdrowia oraz z tytułu zamiany uprawnień objętych treścią prawa dożywocia na dożywotnią rentę ( art. 141 ust. 2 ustawy).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ