e-prawnik.pl Porady prawne

Władza rodzicielska małżonków rozwiedzionych a wina rozkładu pożycia małżeńskiego

Pytanie:

Jak przedstawia się kwestia orzekania o władzy rodzicielskiej nad wspólnymi dziećmi małżonków rozwiedzionych, w kontekście sądowego uznania jednego z małżonków za winnego rozkładu pożycia małżeńskiego?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Co do zasady, władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom. Jak dalej stanowi art. 58 § 1 kro, w wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i o kontaktach rodziców z dzieckiem oraz orzeka, w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka. Sąd uwzględnia porozumienie małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, jeżeli jest ono zgodne z dobrem dziecka.

Uznanie za stronę winną rozkładu pożycia małżeńskiego nie jest przesłanką przesądzającą o tym, iż ta strona nie ma szans na przyznanie opieki nad dzieckiem. Podstawowym kryterium rozstrzygania o władzy rodzicielskiej jest cel, któremu ona służy: powinna być wykonywana tak, jak tego wymaga dobro dziecka i interes społeczny. Kiedy, i w jaki sposób cel ten może być optymalnie osiągnięty, decydują okoliczności konkretnej sprawy, oceniane wszechstronnie przez sąd rozwodowy. Wina jednego z małżonków nie jest kryterium bezpośrednim. Niemniej jednak może się zdarzyć, iż uznanie za winnego rozpadu małżeństwa było wynikiem takich zachowań, które jednocześnie stanowią przeszkodę do przyznania opieki, np. alkoholizm, znęcanie się nad członkami rodziny. Gdyby wina małżonka wynikała z tego typu czynności, niewątpliwie wpływałaby również na orzeczenie, co do władzy rodzicielskiej. Ustalenie winy może mieć wpływ na rozstrzygnięcie kwestii opieki nad dzieckiem, lecz nie jest samo przez się momentem decydującym, jest raczej jedną z okoliczności, które sąd musi rozważyć, aby prawidłowo rozstrzygnąć o prawach i obowiązkach obojga małżonków w stosunku do ich małoletnich dzieci. Jednak, jak powszechnie wskazuje się w literaturze, jest możliwe, iż sąd powierzy wykonywanie władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi temu z małżonków, który jest winny rozwodu, jeśli dobro dzieci będzie tego wymagało. Powierzenie władzy rodzicielskiej nad dziećmi może być dokonane jedynie z punktu widzenia dobra tych dzieci. Moment ukarania czy wynagrodzenia jednego z małżonków za spowodowanie rozkładu pożycia małżeńskiego (winę) przez powierzenie lub niepowierzenie mu wykonywania władzy rodzicielskiej nie może być brany pod uwagę (Czech Bronisław – op. cit.).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

NA SKÓTY