Władza rodzicielska rodzica nad dzieckiem

Pytanie:

Polka i Malijczyk mają dziecko urodzone w Polsce i tu uznane. Rodzice nie są małżeństwem. W dniu uznania dziecka ojciec wyjechał do Francji, gdzie jest studentem jednak nie posiada tamtejszej karty pobytu, ubiega się o nią (nie została przedłużona, gdyż nie poczynił postępu na studiach - powtarza rok). Ojciec pracuje we Francji nielegalnie. Matka i dziecko żyją w Polsce. Matka chciałaby móc sama stanowić o dziecku. Jakie są dla niej możliwe rozwiązania? Czy jest szansa na pozbawienie ojca praw rodzicielskich? Ojciec interesuje się dzieckiem, ale jest zagranicą, w dodatku w niepewnej sytuacji co do swego pobytu, nielegalnie pracuje, istnieje możliwość jego deportacji do Mali. Czy istnieje możliwość, aby ojciec złożył pisemną deklarację, że zrzeka się praw rodzicielskich? Jeśli tak to w jaki sposób może to zrobić (za pośrednictwem tamtejszego sądu lub innej instytucji? Czy taka deklaracja mogłaby pomóc w działaniach matki w celu uzyskania możliwości samodzielnego stanowienia o dziecku, w polskim sądzie? Czy w ogóle jest to możliwe? Czy matka ma szansę na przeprowadzenie unieważnienie uznania? Wiem, że może o to wnosić w ciągu roku od uznania, uzasadniając to wadą oświadczenia woli. Czy wadą oświadczenia woli może być fakt, że matka nie była stabilna emocjonalnie? Uznanie odbyło się 3 dnia po opuszczeniu przez matkę szpitala (tydzień po porodzie), w dużym pośpiechu, ojciec dziecka tego samego dnia wyjechał, wszystko odbyło się szybko, w czasie trudnym dla matki z racji niedawnego porodu. Gdyby matka zdecydowała się na którąś z tych ewentualność (czy może są jakieś inne by móc samej stanowić o dziecku?) to przed jakim sądem? W jakim kraju miałoby się to odbywać? W miejscu urodzenia i zamieszkania dziecka? W miejscu przebywania ojca? Czy jest możliwość by wszystko odbyło się w Polsce? Czy ojciec dziecka ze względu na to, że ma dziecko w Polsce, może przyjechać do Polski (rodzice nie są razem, więc z własnej inicjatywy nie na zaproszenie)? Czy posiadanie lub brak posiadania przez niego dokumentu aktu urodzenia dziecka może mieć tu jakieś znaczenie, gdyby chciał z racji, iż ma dziecko w Polsce przyjechać tu z zagranicy? Czy pozbawiony praw rodzicielskich może powołując się na swe ojcostwo prosić o pobyt w Polsce?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W tej odpowiedzi odniesiemy się do unieważnienia uznania oraz kontaktów ojca z dzieckiem. W stanie faktycznym przytoczonym w pytaniu wynika, że unieważnienia uznania żąda matka. Istotne jest zatem rozpatrzenie jej wady woli przy wyrażaniu zgody na uznanie dziecka. Jeśli jej swobodna zgoda była w jakikolwiek sposób ograniczona albo jeśli nie była podejmowana świadomie wyrażenie woli jest bezwzględnie nieważne. Unieważnienia może żądać w terminie rocznym od daty wyrażenia zgody na uznanie a nie od daty uznania. Pamiętać należy, że unieważnienie uznania może być uznane w Pani przypadku za niedopuszczalne. Nawet, gdyby Pani nie wyrażała zgody na uznanie lub była zgoda wadliwa (wada oświadczenia woli) nie znaczy to, że gdy dojdzie następnie do unieważnienia uznania, wyłączone jest prawo biologicznego ojca do ustalenia ojcostwa.

W odniesieniu do deklaracji o zrzeczeniu się praw rodzicielskich, to prawo polskie rodzinne nie przewiduje takiej instytucji. W postępowaniu o ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej takie zrzeczenie się ojca może być potraktowane jako oświadczenie co do władzy rodzicielskiej. Będzie miało zatem znaczenie dowodowe. Sądem właściwym dla obu spraw jest sąd polski.

Jeśli nie dojdzie do unieważnienia uznania albo pozbawienia lub ograniczenia władzy rodzicielskiej (poprzez ograniczenie kontaktów) ojciec dziecka będzie miał prawo do kontaktu z nim. Nie musi się legitymować aktem urodzenia dziecka. Nawet ojciec pozbawiony praw rodzicielskich (decydowania o sprawach dziecka) ma prawo do kontaktu z nim. Jednakże z uwagi na dobro dziecka sąd opiekuńczy może zakazać rodzicowi pozbawionemu władzy rodzicielskiej kontaktu z nim. Skutkiem unieważnienia uznania jest brak więzi ojca z dzieckiem, brak praw rodzicielskich i niemożliwość kontaktów.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: