Wliczenie podróży do czasu pracy

Pytanie:

Jeżeli charakter pracy handlowca wymaga wyjazdów samochodem służbowym i w trakcie tych wyjazdów handlowiec kieruje tym samochodem, to czy czas podróży wlicza się do czasu pracy, jeżeli tak, to czy jest to praca w godzinach nadliczbowych?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Czy daną pracę można zakwalifikować jako pracę w godzinach nadliczbowych należy, to odnieść do obowiązującego pracownika rozkładu czasu pracy. Pracą bowiem w godzinach nadliczbowych jest praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy, stanowi pracę w godzinach nadliczbowych.

W czasie podróży służbowej pracownik pozostaje do dyspozycji pracodawcy. Kodeks pracy stanowi, że czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Zatem czas podróży wlicza się do czasu pracy.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: