Wniesienie aportu do spółki a podatek VAT

Pytanie:

Czy w przypadku uzyskania z US zwrotu VAT-u za zakup lokalu mogę rozporządzić nim w ten sposób, że przystępując do spółki wniosę go jako swój wkład do spółki?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Oczywiście, nie ma przeszkód aby lokal powyższy został wniesiony jako wkład do spółki. Dla możliwości tej nie ma znaczenia czy odliczony został podatek naliczony przy nabyciu tego lokalu (ani czy zostało on zwrócony podatnikowi). Osobną kwestię stanowi opodatkowanie takiej czynności. Czynność taką (wniesienie towaru jako aport do spółki) należy uznać za odpłatną dostawę towarów, a więc czynność co do zasady podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT. Czynność ta jest jednak zwolniona od podatku, zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970), zwalnia się od podatku wkłady niepieniężne (aporty) wnoszone do spółek prawa handlowego i cywilnego. W konsekwencji wniesienie lokalu jako wkład do spółki nie jest opodatkowany podatkiem VAT.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY