Wniesienie o alimenty a rozwód

Pytanie:

Od dłuższego czasu mąż nie daje mi żadnych pieniędzy na dzieci kilka dni temu złożył pozew rozwodowy. Chcę żądać alimentów dla dzieci i zastanawiam się czy złożyć pozew o alimenty teraz czy czekać na rozprawę rozwodową? Co jest szybszą i wygodniejszą dla mnie formą? Czy jeżeli sprawa dotyczy 2 dzieci to mam złożyć 2 pozwy?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego, w czasie trwania procesu o rozwód lub o separację nie może być wszczęta odrębna sprawa o zaspokojenie potrzeb rodziny i o alimenty pomiędzy małżonkami albo pomiędzy nimi a ich wspólnymi małoletnimi dziećmi - co do świadczeń za okres od wytoczenia powództwa o rozwód lub o separację. Pozew lub wniosek o zabezpieczenie w takiej sprawie sąd przekaże sądowi, w którym toczy się sprawa o rozwód lub o separację, w celu rozstrzygnięcia według przepisów o postępowaniu zabezpieczającym. Postępowanie w sprawie o zaspokojenie potrzeb rodziny lub o alimenty, wszczęte przed wytoczeniem powództwa o rozwód lub o separację, ulega z urzędu zawieszeniu z chwilą wytoczenia powództwa o rozwód lub o separację co do świadczeń za okres od jego wytoczenia.

Zatem, w chwili obecnej, nie jest celowym wnoszenie o zasądzenie w odrębnym postępowaniu  alimentów za okres od dnia wniesienia pozwu o rozwód. Można natomiast wnieść wniosek o zabezpieczenie roszczenia alimentacyjnego polegające na  na zobowiązaniu obowiązanego do zapłaty uprawnionemu jednorazowo albo okresowo określonej sumy pieniężnej. Wniosek ten należy wnieść w imieniu obydwu uprawnionych. Nie muszą być to dwa odrębne pisma, jednak należy wskazać, jakiej sumy Pani żąda, w imieniu każdego z uprawnionych (dzieci) i dla każdego z nich z osobna.  Natomiast alimentów za okres sprzed wniesienia pozwu o rozwód powinno domagać się w odrębnym postępowaniu. Wraz z pozwem o zasądzenie alimentów lub przed wniesieniem powództwa, można wnieść wniosek o zabezpieczenie roszczenia. Wniosek o udzielenie zabezpieczenia majątkowego podlega opłacie stałej w kwocie 100 złotych, chyba że wniosek został zgłoszony w piśmie rozpoczynającym postępowanie.

Ponadto, zgodnie z art. 444 kpc, małżonek może dochodzić roszczeń alimentacyjnych od drugiego małżonka na wypadek orzeczenia rozwodu, jak również na wypadek orzeczenia separacji. Dochodzenie następuje przez zgłoszenie wniosku na rozprawie w obecności drugiego małżonka albo w piśmie, które należy doręczyć drugiemu małżonkowi.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Gość

26.2.2011 20:45:32

Re: Wniesienie o alimenty a rozwód

Witam:Złożenie pozwu o alimenty odbywają się szybciej i są bezpłatne.Można o alimenty napisać na dwójkę dzieci razem na jednym pozwie.A na sprawę rozwodową może pani sobie czekać są dość długie terminy na rozwód się czeka nawet do pół roku a sprawy alimentacyjne odbywają się w ciągu od dwóch-do trzech tygodni a więc jest to jakaś różnica.Ja osobiście składałam najpierw pozew o alimenty a za parę miesięcy złożyłam pozew o rozwód i uzyskałam to i to.Pozdrawiam i powodzenia.


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: