Wniosek do sądu o stwierdzenie nabycia spadku

Pytanie:

Jakie elementy powinien zawierać wniosek do sądu o stwierdzenie nabycia spadku?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku powinien określać osobę, po której ma nastąpić stwierdzenie nabycia spadku (osobę spadkodawcy), osoby powołane do dziedziczenia po zmarłym (spadkobierców ustawowych lub testamentowych) oraz ich tytuł powołania do dziedziczenia. Wniosek o wszczęcie tego postępowania, poza niezbędnymi elementami pisma procesowego                (art. 126 KPC)- powinien wymieniać zainteresowanych w sprawie (art. 511 KPC) oraz zgłoszenie żądania i wskazanie wszystkich okoliczności faktycznych istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy (art. 187 w związku z art. 13 KPC). Procedurę stwierdzenia nabycia spadku reguluje KPC (art.669-680).

Wnioskodawca powinien wskazać wszystkie osoby, które wchodzą w grę jako spadkobiercy ustawowy lub testamentowi, osoby takie są uczestnikami koniecznymi w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku (tak: A. Stempniak, Spadkobiercy i nabywcy spadku jako uczestnicy konieczni postępowania o dział spadku, PS 2004, nr 6, s. 14). Ponadto każda osoba, której praw dotyczy wynika postępowania o stwierdzenie nabycia spadku może wciąż udział w postępowaniu w każdym jego stadium. Są to bowiem osoby zainteresowane w rozumieniu art. 511 KPC.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY