Wniosek o przywrócenie terminu jako zażalenie

Pytanie:

Mieszkam za granicą i nie brałem udziału w postępowaniu sądowym. Sąd zawiadomił mnie pismem o swoim postanowieniu, wysyłając informacje 10 dni po jego wydaniu. Pismo o odpis wyroku i jego uzasadnienie wniosłem natychmiast - w ciągu 7 dni o otrzymaniu pisma sądowego. Asesor odmówił mi wysłania odpisu postanowienia z uzasadnieniem, motywując to faktem, że moje pismo zostało wniesione kilkanaście dni po wydaniu wyroku zapominając, że sam pismem poleconym zawiadomił mnie już po 7 dniach od jego wydania. Zostało złożone pismo do Sądu Rejonowego - wniosek o przywrócenie terminu na złożenie odpisu postanowienia wraz z jego uzasadnieniem. Sąd Rejonowy przekazał mój wniosek do Sądu Okręgowego, jako zażalenie na postanowienie asesora SR o odmowie prawa przyznania odpisu wyroku wraz z uzasadnieniem. Który sąd powinien rozpatrzyć mój wniosek? Sąd Rejonowy czy Okręgowy? Czy sąd ma prawo uznaniowe - dowolność, własną interpretację pism skierowanych do sądu, czy powinien kierować się zawnioskowaniem powoda, czyli czy sąd w Polsce ma taką władzę, która zezwalałaby mu na uznanie pisma procesowego, tzn. pismo które ma nagłówek Sąd Rejonowy i jest wnioskiem o przywrócenie terminu na złożenie wniosku o odpis wyroku wraz z uzasadnieniem potraktować jako zażalenie?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Jak wynika z pytania, mamy do czynienia z postępowaniem nieprocesowym, które kończy się wydaniem postanowienia (a nie wyroku). Do uzasadniania i doręczania uzasadnień stosuje się tu przepisy ogólne o postanowieniach. Art. 357 § 1 kpc stanowi, iż postanowienie ogłoszone na posiedzeniu jawnym sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu, i tylko na żądanie strony zgłoszone w terminie tygodniowym od dnia ogłoszenia postanowienia. Nieobecność uczestnika nic w tym zakresie nie zmienia.

Co do „władzy uznaniowej” sądu, to w Pańskiej sprawie sąd najpewniej oparł się na przepisie art. 130 § 1 zd. 2 kodeksu postępowania cywilnego, zgodnie z którym mylne oznaczenie pisma procesowego lub inne oczywiste niedokładności nie stanowią przeszkody do nadania pismu biegu i rozpoznania go w trybie właściwym. Sąd rozpatruje bowiem pismo zgodnie z jego treścią, ale z drugiej strony art. 130 § 1 zd. 2 kpc nie dopuszcza możliwości przypisania pismu procesowemu innej treści niż została w nim wyrażona (por. postanowienie SN z 8 grudnia 1997 r., III CKN 289/97, OSNC 1998, nr 5, poz. 90). W ramach informacji prawnej nie możemy ocenić, czy sąd uczynił prawidłowo, kwalifikując Pańskie pismo jako zażalenie – oceni to sąd okręgowy.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: