Wniosek o skazanie bez rozprawy

Pytanie:

Prokuratura Rejonowa zakończyła śledztwo skierowaniem aktu oskarżenia do Sądu Rejonowego z art. 286 kk. Do tego dołączyła oświadczenie, iż oskarżeni poddali się dobrowolnie karze (na podst. art. 335 kpk) 2 lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na 5 lat i naprawienia szkody znacznej wartości także do 5 lat. Dłużnik, na którego mam prawomocny wyrok Sądu Gospodarczego z klauzulą wykonalności od 1,5 roku nie płaci i naprawienie szkody może być niemożliwe albo odwleczone w czasie. Kto ewentualnie będzie nadzorował spłacanie długu w czasie 5 lat? Czy mam prawo nie zgodzić się z ewentualną decyzją sądu jako jeden z wielu pokrzywdzonych? Czy odbędzie się rozprawa?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Prokurator może na podstawie art. 335 kodeksu postępowania karnego umieścić w akcie oskarżenia wniosek o wydanie wyroku skazującego i orzeczenie uzgodnionej z oskarżonym kary bez przeprowadzenia rozprawy. Prezes sądu skieruje wtedy sprawę na posiedzenie. Uzgodnienia bynajmniej nie ograniczają swobody sądu orzekającego ostatecznie, zarówno w przedmiocie kary, jak i środków karnych. Jednakże sąd jest związany treścią wniosku o tyle, że zmiana w treści wniosku wymaga przeprowadzenia rozprawy na zasadach ogólnych.

Zgoda pokrzywdzonego nie jest wymagana, tak samo jak nie byłaby wymagana w razie wydania wyroku po przeprowadzeniu rozprawy. Jeśli pokrzywdzony zostanie jednak oskarżycielem posiłkowym, wtedy - jako strona postępowania - będzie mógł odwołać się od wyroku.

Zawieszając wykonanie kary sąd może zobowiązać skazanego m. in. do naprawienia szkody. Jeżeli skazany będzie się uchylał od wykonywania tego obowiązku, wtedy sąd może zarządzić wykonanie kary.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: