Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku

Pytanie:

Co powinien zawierać wniosek o stwierdzenie nabycia spadku?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku powinien spełniać wymagania stawiane w art. 511 KPC. Przepisy o pozwie (art. 187 w zw. z art. 126 § 1 i 2KPC) należy jednak stosować odpowiednio, a więc z uwzględnieniem specyfiki postępowania zmierzającego do ustalenia spadkobierców oraz udziałów, w jakich nabycie spadku nastąpiło (por. art. 670 § 1). Żądanie zatem będzie dokładnie określone, jeżeli wnioskodawca wskaże osobę spadkodawcy, podając jego imię i nazwisko, datę zgonu i miejsce ostatniego zamieszkania, tylko bowiem co do osoby spadkodawcy wniosek jest dla sądu wiążący. Nie jest natomiast konieczne, aby wnioskodawca określał udziały spadkowe oraz tytuł powołania, gdyż w tym zakresie sąd ma obowiązek orzec zgodnie z faktami i rzeczywistym stanem prawnym, niezależnie od treści zgłoszonych wniosków. Wnioskodawca powinien również wykazać swój interes prawny w żądaniu stwierdzenia nabycia spadku, chyba że ten interes jest oczywisty.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY