Wniosek podatnika o zastosowanie ulgi podatkowej przez właściwy organ

Pytanie:

Jakie elementy powinien zawierać wniosek podatnika o zastosowanie ulgi podatkowej przez właściwy organ?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Wniosek musi spełniać wymogi formalne przewidziane dla podania w art. 168
Ordynacji, czyli musi być złożony w formie pisemnej oraz zawierać co najmniej treść żądania, wskazanie osoby, od której pochodzi, oraz jej adresu.
Poza treścią żądania, powinien on wskazać, co też w praktyce rodzi problemy, okoliczności, które jego zdaniem uzasadniają jego "ważny interes" lub "interes publiczny". Organ podatkowy nie może się jednak ograniczyć jedynie do analizy podniesionych przez podatnika we wniosku argumentów. Na organie ciąży obowiązek ustalenia wszystkich istotnych okoliczności faktycznych, w tym również przesłanek zastosowania ulg w spłacie podatków.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY