e-prawnik.pl Porady prawne

Wniosek pracownika o przywrócenie terminu

Pytanie:

Interesuje mnie to, jak się powinno pisać pozwy przeciw pracodawcy, jakie wymogi formalne, i jak to jest z dołączaniem wniosku o przywrócenie terminu, czy odrębnie czy razem?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Wniosek pracownika o przywrócenie terminu

9.1.2009

Zgodnie z art. 265 kodeksu pracy, jeżeli pracownik nie dokonał - bez swojej winy - w terminie czynności, o których mowa w art. 97 § 2 1  i w art. 264, sąd pracy na jego wniosek postanowi przywrócenie uchybionego terminu. Wniosek o przywrócenie terminu wnosi się do sądu pracy w ciągu 7 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu. We wniosku należy uprawdopodobnić okoliczności uzasadniające przywrócenie terminu.

Wniosek o przywrócenie terminu powinno się złożyć wraz z pismem procesowym, a to ze względu na fakt, że w jednej ze swoich uchwał SN uznał (chociaż w literaturze przedmiotu jest to kwestią sporną) terminy z art. 265 kp za terminy prawa materialnego, co skutkuje tym, że sąd nie rozpatruje wniosku o przywrócenie oddzielnie, lecz wraz z wniesionym powództwem. Jeżeli sąd uznaje, że termin nie ulega przywróceniu oddala powództwo, poruszając kwestie przywrócenia terminu w uzasadnieniu. Podobnie, jeżeli uznaje wniosek o przywrócenie terminu za zasadny i powództwo za zasadne, uwzględnia je, wypowiadając się co do zasadności wniosku o przywrócenie terminu w uzasadnieniu.

Pozwy przeciwko pracodawcy powinny spełniać ogólne warunki dla pozwów, omówione w poradzie: Pisma procesowe, pozew i wniosek w postępowaniu cywilnym. W sprawach o roszczenia pracowników dotyczące nawiązania, istnienia lub rozwiązania stosunku pracy wartość przedmiotu sporu stanowi, przy umowach na czas określony - suma wynagrodzenia za pracę za okres sporny, lecz nie więcej niż za rok, a przy umowach na czas nieokreślony - za okres jednego roku. Należy również dodać, że w sprawach z zakresu prawa pracy pobiera się opłatę podstawową w kwocie 30 złotych wyłącznie od apelacji, zażalenia, skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. Jednakże w sprawach, w których wartość przedmiotu sporu przewyższa kwotę 50 000 złotych, pobiera się od wszystkich podlegających opłacie pism procesowych opłatę stosunkową. 


Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ