Wniosek US o założenie księgi wieczystej

Pytanie:

Czy organ egzekucyjny, a dokładniej Naczelnik Urzędu Skarbowego, może założyć księgę wieczystą, jeżeli ma informacje, że zobowiązanemu przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a lokal ten nie posiada jej? Proszę o podstawy prawne.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 38 § 1 Ordynacji Podatkowej "organy podatkowe mogą występować z wnioskiem o założenie księgi wieczystej dla nieruchomości podatnika, płatnika, inkasenta, następców prawnych oraz osób trzecich odpowiadających za zaległości podatkowe". Muszą być jednak spełnione następujące warunki:

  • nieruchomość nie ma założonej księgi wieczystej 
  • wierzytelność odnosi się do zobowiązań lub zaległości podatkowych  
  • równocześnie z wnioskiem o założenie księgi wieczystej właściwy organ podatkowy występuje z wnioskiem o wpis hipoteki przymusowej.
 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY