e-prawnik.pl Porady prawne

Wniosek w trybie kodeksu postępowania administracyjnego

Pytanie:

Jakie sprawy mogą być załatwione w trybie wniosku na podstawie kodeksu postępowania administracyjnego?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Wniosek w trybie kodeksu postępowania administracyjnego

26.8.2013

Zgodnie z art. 241 kodeksu postępowania administracyjnego:

Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

 

W razie niemożności załatwienia sprawy w podanym terminie, na organie spoczywa powinność zawiadomienia wnioskodawcy o czynnościach podjętych w celu rozpatrzenia wniosku oraz o przewidywanym terminie jego rozpoznania. Zgodnie z art. 246 kodeksu postępowania administracyjnego:

 

§ 1. Wnioskodawcy niezadowolonemu ze sposobu załatwienia wniosku służy prawo wniesienia skargi w trybie określonym w rozdziale 2 niniejszego działu.

§ 2. Wnioskodawcy służy prawo wniesienia skargi w przypadku niezałatwienia wniosku w terminie określonym w art. 244 albo wskazanym w zawiadomieniu (art. 245).

 

 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ