e-prawnik.pl Porady prawne

Wspólna pożyczka małżonków

Pytanie:

Witam. Wspólnie z żoną zaciągnęliśmy pożyczkę w banku. Do tej pory spłacałem ją tylko ja. Czy w tej sytuacji mogę poinformować bank, że dalszą należność spłaci moja żona?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Wspólna pożyczka małżonków

20.11.2011

Z zasad solidarności wynika, że wierzyciel może żądać całości lub części świadczenia od wszystkich dłużników łącznie, od kilku z nich lub od każdego z osobna, a zaspokojenie wierzyciela przez któregokolwiek z dłużników zwalnia pozostałych. Do zupełnego zaspokojenia wierzyciela wszyscy dłużnicy solidarni pozostają zobowiązani. Zaciągnięty dług jest długiem Pana i Pana żony, a więc odpowiadają Państwo za to zobowiązanie, w trakcie trwania małżeństwa i po rozwodzie. Fakt, że do tej pory spłacał Pan zadłużenie sam, nie wpływa na istotę długu, bowiem za jego spłatę odpowiada Pan i Pana żona. Natomiast będzie miało to znaczenie przy rozliczaniu spłaty istniejących zobowiązań. Z zasad solidarności wynika, że jeżeli jeden z dłużników solidarnych spełnił świadczenie, treść istniejącego między współdłużnikami stosunku prawnego rozstrzyga o tym, czy i w jakich częściach może on żądać zwrotu od współdłużników. Jeżeli z treści tego stosunku nie wynika nic innego, dłużnik, który świadczenie spełnił, może żądać zwrotu w częściach równych. Do czasu spłaty całości zobowiązań wobec banku odpowiadają Państwo za te długi solidarnie. Natomiast w relacjach wewnętrznych (tzn. między Państwem) powinno zostać dokonane rozliczenie dokonanych spłat. Przy czym należy mieć świadomość, że jeśli spłata została dokonana z majątku wspólnego małżonków (np. z wynagrodzenia), wtedy do rozliczeń nie dojdzie.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ