Wspólność małżeńska a dziedziczenie

Pytanie:

Moja mama będąc w związku małżeńskim, zakupiła wraz z ojcem nieruchomość. Sporządzono na tę okoliczność akt notarialny, oraz zbiór złożonych dokumentów dla tej nieruchomości w Wydziale Ksiąg Wieczystych. Po śmierci ojca przeprowadziłam z mamą stwierdzenie nabycia spadku po ojcu. Sąd wydał postanowienie iż dziedziczymy po 1/2 części spadku. Z Wypisu i wyrysu Wydziału Geodezji mojego miasta wynika, że właścicielem domu i działki jest moja mama w 3/4 części i ja w części 1/4.Geodeta Powiatowy na nasz wniosek wprowadził mnie i mamę w miejsce zmarłego ojca do ewidencji gruntów i budynków. Przy okazji załatwiania jakichś spraw ktoś w urzędzie powiedział mamie, że powinna starać się o zasiedzenie nieruchomości. Kto jest więc właścicielem domu? Czy mama może sprzedać ten dom? Gdzie szukać informacji kto jest teraz właścicielem tego domu? Bo np. wezwanie do zapłaty podatku od nieruchomości Urząd przysyła na nazwisko mojego ojca? Czy jest w takiej sytuacji sens, aby moja mama pisała wniosek do sądu o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości (mieszka tam nieprzerwanie od ponad 20 lat), skoro zakupiła z tatą dom, potwierdziła to aktem notarialnym i robiono zbiór dokumentów w Wydziale Ksiąg Wieczystych?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Z przedstawionego w pytaniu opisu wynika, że współwłaścicielami domu jest: Pani mama, posiada ona ¾ udziału oraz Pani – posiada Pani ¼ udziału. Nieruchomość zakupiona w trakcie trwania małżeństwa weszła do majątku wspólnego rodziców. Po śmierci taty, wspólności ta ustała i mama stała się współwłaścicielem ½ nieruchomości, zaś ½ nieruchomości podlegała dziedziczeniu (pomiędzy wszystkich spadkobierców). Ponieważ, spadkobiercami była: Pani mama oraz Pani, to udział mamy jako spadkobiercy w nieruchomości wynosił: 1/2*1/2= ¼, a zatem łączenie posiada ona udział: ½ (jako współwłaściciel nieruchomości zakupionej w trakcie trwania małżeństwa) +1/4 (jako spadkobierca), czyli łącznie ¾/ Natomiast ¼ nieruchomości należy do Pani. Nie ma takiej potrzeby, by przeprowadzać postępowanie w sprawie stwierdzenia zasiedzenia. Ażeby zbyć całą nieruchomość, potrzebne będzie działanie zarówno Pani mamy jak również Pani – jako współwłaścicielek. Można również wskazać że w obrocie prawnym decydującą rolę odgrywa wpis do księgi wieczystej. Kwestie te zostały szerzej omówione w Nabycie własności rzeczy od nieuprawnionego do jej rozporządzania (od niewłaściciela)
Natomiast fakt, że wezwania do zapłaty podatku od nieruchomości przychodzą na osobę nieżyjącą nie umniejsza wagi wpisom zawartym w księdze wieczystej, lecz świadczy o braku aktualizacji danych w urzędzie. Ewidencja podatkowa nieruchomości zawiera dane o podatnikach i przedmiotach opodatkowania, w szczególności wynikające z informacji i deklaracji składanych przez podatników na podstawie przepisów ustawy oraz przepisów o podatku rolnym i podatku leśnym, danych zawartych w księgach wieczystych, w ewidencji gruntów i budynków oraz innych ewidencjach i rejestrach.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: