Wspólność nabytych przedmiotów

Pytanie:

Mąż ma samochód kupiony na raty pozostało jeszcze 9 rat do zapłacenia - jest on bardzo chory może umrzeć w każdej chwili. Mamy 3 dzieci, jedno ma 9 lat. Co zrobić żeby samochód przepisać na siebie? Jest to mowa sprzedaży na raty, w umowie figuruje mąż, a ja wyrażałam zgodę na zaciągnięcie kredytu. Rozdzielczości majątkowej nie mamy, a pieniądze pochodzą z działalności gospodarczej męża.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W związku z faktem, że w powyższym przypadku obowiązuje ustrój wspólności majątkowej, samochód jest wspólną własnością obojga małżonków, mimo to, że stroną umowy jest tylko jeden z nich. Charakter tego ustroju (wspólność łączna, bezudziałowa) decyduje o tym, że żadne ze współmałżonków nie może uważać konkretnej rzeczy, stanowiącej składnik majątku, za wyłącznie swoją. Nie jest więc możliwe przekazanie samochodu drugiemu małżonkowi np. w drodze darowizny, gdyż jest on już jego właścicielem. Wspólność zmienia się we współwłasność ułamkową (można wtedy wyodrębnić udziały) między innymi z chwilą ustania małżeństwa, co następuje np. na skutek śmierci jednego z małżonków. W razie śmierci małżonka sytuacja majątkowa zmienia się w następujący sposób: wspólny majątek małżonków ulega podziałowi na dwie części: jedna jest własnością zmarłego i podlega dziedziczeniu, druga staje się wyłączną własnością drugiego małżonka. Jeżeli spadkobierca nie pozostawi testamentu, dziedziczenie nastąpi według zasad ustawowych. Spadkobiercami będą małżonek i dzieci. W powyższym przypadku każda z tych osób będzie uprawniona do ¼ majątku spadkowego. Należy zaznaczyć, iż nie ma możliwości, by w testamencie, wyznaczając spadkobiercę przeznaczyć mu konkretną rzecz ze spadku. W podobnej sytuacji przyporządkowanie przedmiotów, wchodzących wcześniej w skład majątku wspólnego i później przedmiotów spadkowych odbędzie się w postępowaniu spadkowym.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY