e-prawnik.pl Porady prawne

Wspólnota mieszkaniowa

Pytanie:

Kamienica została sądownie podzielona, w następujący sposób: - 1 współwłaściciel otrzymał 9 mieszkań, - 2 współwłaściciel otrzymał 4 mieszkania, - 3 współwłaściciel otrzymał 1 mieszkanie, - 4 współwłaściciel otrzymał 1 mieszkanie. Jaką wspólnotę mieszkaniową powinni utworzyć (proszę o podanie przepisów). Kto powinien zarządzać i być odpowiedzialny za remonty ?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Wspólnota mieszkaniowa

Kwestie związane z powołaniem zarządu, w sytuacji gdy liczba wyodrębnionych lokali przekracza siedem, są przedmiotem regulacji art. 20 ustawy o własności lokali, a zgodnie z nim: właściciele lokali są obowiązani podjąć uchwałę o wyborze jednoosobowego lub kilkuosobowego zarządu. Członkiem zarządu może być wyłącznie osoba fizyczna wybrana spośród właścicieli lokali lub spoza ich grona.

Zgodnie z art. 14 tej ustawy, na koszty zarządu nieruchomością wspólną składają się  również wydatki na remonty i bieżącą konserwację. Zgodnie z art. 15 ust. 1, na pokrycie kosztów zarządu właściciele lokali uiszczają zaliczki w formie bieżących opłat, płatne z góry do dnia 10 każdego miesiąca.  

W myśl art. 22, ustalenie wysokości opłat na pokrycie kosztów zarządu powinno nastąpić w drodze uchwały właścicieli (jest to czynność przekraczająca zakres zwykłego zarządu). Na podstawie art. 24 razie braku zgody wymaganej większości właścicieli lokali zarząd lub zarządca, któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzono, może żądać rozstrzygnięcia przez sąd, który orzeknie mając na względzie cel zamierzonej czynności oraz interesy wszystkich właścicieli.

Potrzebujesz porady prawnej?