e-prawnik.pl Porady prawne

Współwłasność nieruchomości

Pytanie:

Spółka Jawna jest współwłaścicielem kamienicy, w której przejęła sklep na swoją działalność, więc współwłasność ww. kamienicy nie została zniesiona. Czy przedsiębiorstwo, spółka jawna powinna płacić czynsz za zajmowany sklep?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Współwłasność nieruchomości

26.3.2013

Zgodnie z art. 8 § 1 kodeksu spółek handlowych spółka jawna jest osobą prawa handlowego, która posiada odrębny majątek. Może zatem we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana. Wydaje się zasadne twierdzenie, iż jeżeli dojdzie do zawarcia umowy najmu pomiędzy dwoma odrębnymi uczestnikami obrotu gospodarczego, tzn. kiedy nie zachodzi tożsamość podmiotów pomiędzy wynajmującym a najemcą to spółka jawna powinna płacić czynsz, który będzie mógł stanowić koszty uzyskania przychodu, proporcjonalnie do jego udziałów w zyskach spółki. Ponadto, w świetle art. 206 kodeksu cywilnego (dalej: kc) każdemu współwłaścicielowi przysługuje prawo do bezpośredniego korzystania z całej rzeczy wspólnej, które jest ograniczone analogicznym prawem pozostałych współwłaścicieli. Współwłaściciel może więc posiadać i używać rzecz wspólną tylko o tyle, o ile da się to pogodzić z posiadaniem i używaniem rzeczy przez pozostałych współwłaścicieli. Taki sposób korzystania z rzeczy wspólnej określa się zazwyczaj jako „współposiadanie”. Współwłaściciele mogą w umowie określić, inaczej, niż to wynika z ustawy, sposób korzystania z rzeczy wspólnej. Przede wszystkim mogą oni wybrać taki sposób korzystania z rzeczy wspólnej, jaki im najbardziej odpowiada. Wśród różnych sposobów korzystania z rzeczy wspólnej można wymienić: podział korzystania z rzeczy pod względem czasowym albo według rodzaju pożytków, jakie rzecz przynosi, albo przyznaniu uprawnienia do korzystania z rzeczy jednemu ze współwłaścicieli ze zobowiązaniem go do oddawania odpowiedniej części pożytków pozostałym współwłaścicielom. Z kolei w myśl art. 207 kc każdy ze współwłaścicieli jest uprawniony do pobierania pożytków i innych przychodów z rzeczy wspólnej. Wszystkie pożytki i przychody z rzeczy wspólnej przypadają współwłaścicielom proporcjonalnie do wysokości ich udziałów. Możliwość domagania się przez współwłaściciela przypadającej na niego części pożytków i przychodów jest niezależna od wykonywania przez niego prawa do współposiadania i współużytkowania rzeczy wspólnej. Również w stosunku do wielkości udziałów współwłaściciele ponoszą wydatki i ciężary związane z rzeczą wspólną, zarówno nakłady konieczne, związane z normalną eksploatacją rzeczy, jak i inne nakłady oraz inne obciążenia, w szczególności takie jak: podatki, ubezpieczenia, odsetki od kredytu. W tym zatem wypadku spółka jawna powinna uzgodnić zasady korzystania z nieruchomości z pozostałymi współwłaścicielami.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ