Współwłasność nieruchomości

Pytanie:

Spółka Jawna jest współwłaścicielem kamienicy, w której przejęła sklep na swoją działalność, więc współwłasność ww. kamienicy nie została zniesiona. Czy przedsiębiorstwo, spółka jawna powinna płacić czynsz za zajmowany sklep?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 8 § 1 kodeksu spółek handlowych spółka jawna jest osobą prawa handlowego, która posiada odrębny majątek. Może zatem we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana. Wydaje się zasadne twierdzenie, iż jeżeli dojdzie do zawarcia umowy najmu pomiędzy dwoma odrębnymi uczestnikami obrotu gospodarczego, tzn. kiedy nie zachodzi tożsamość podmiotów pomiędzy wynajmującym a najemcą to spółka jawna powinna płacić czynsz, który będzie mógł stanowić koszty uzyskania przychodu, proporcjonalnie do jego udziałów w zyskach spółki. Ponadto, w świetle art. 206 kodeksu cywilnego (dalej: kc) każdemu współwłaścicielowi przysługuje prawo do bezpośredniego korzystania z całej rzeczy wspólnej, które jest ograniczone analogicznym prawem pozostałych współwłaścicieli. Współwłaściciel może więc posiadać i używać rzecz wspólną tylko o tyle, o ile da się to pogodzić z posiadaniem i używaniem rzeczy przez pozostałych współwłaścicieli. Taki sposób korzystania z rzeczy wspólnej określa się zazwyczaj jako „współposiadanie”. Współwłaściciele mogą w umowie określić, inaczej, niż to wynika z ustawy, sposób korzystania z rzeczy wspólnej. Przede wszystkim mogą oni wybrać taki sposób korzystania z rzeczy wspólnej, jaki im najbardziej odpowiada. Wśród różnych sposobów korzystania z rzeczy wspólnej można wymienić: podział korzystania z rzeczy pod względem czasowym albo według rodzaju pożytków, jakie rzecz przynosi, albo przyznaniu uprawnienia do korzystania z rzeczy jednemu ze współwłaścicieli ze zobowiązaniem go do oddawania odpowiedniej części pożytków pozostałym współwłaścicielom. Z kolei w myśl art. 207 kc każdy ze współwłaścicieli jest uprawniony do pobierania pożytków i innych przychodów z rzeczy wspólnej. Wszystkie pożytki i przychody z rzeczy wspólnej przypadają współwłaścicielom proporcjonalnie do wysokości ich udziałów. Możliwość domagania się przez współwłaściciela przypadającej na niego części pożytków i przychodów jest niezależna od wykonywania przez niego prawa do współposiadania i współużytkowania rzeczy wspólnej. Również w stosunku do wielkości udziałów współwłaściciele ponoszą wydatki i ciężary związane z rzeczą wspólną, zarówno nakłady konieczne, związane z normalną eksploatacją rzeczy, jak i inne nakłady oraz inne obciążenia, w szczególności takie jak: podatki, ubezpieczenia, odsetki od kredytu. W tym zatem wypadku spółka jawna powinna uzgodnić zasady korzystania z nieruchomości z pozostałymi współwłaścicielami.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY