Wstrzymanie ostatecznej decyzji administracyjnej

Pytanie:

W jakich wypadkach może dojść do wstrzymania ostatecznej decyzji administracyjnej dotyczącej zobowiązania podatkowego?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Wstrzymanie jest dokonywane w następujących sytuacjach:

1. na wniosek strony- po przyjęciu zabezpieczenia wykonania zobowiązania wynikającego z decyzji wraz z odsetkami za zwłokę, do wysokości zabezpieczenia i na czas jego trwania,

2. z urzędu- po prawomocnym wpisie hipoteki przymusowej lub wpisie zastawu skarbowego korzystających z pierwszeństwa zaspokojenia, które zabezpieczają wykonanie zobowiązania wynikającego z decyzji wraz z odsetkami za zwłokę, do wysokości odpowiadającej wartości przedmiotu hipoteki przymusowej lub zastawu skarbowego.

Jeśli zaistnieje któraś z przesłanek wstrzymania, wtedy organ ma obowiązek wstrzymać wykonanie decyzji ostatecznej. Wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji podlega załatwieniu bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 14 dni. Jeśli wniosek nie zostanie załatwiony w tym terminie, powoduje to wstrzymanie wykonania decyzji do czasu doręczenia postanowienia w sprawie przyjęcia zabezpieczenia, chyba że przyczyny niezałatwienia wniosku w terminie zostały spowodowane przez stronę. Wstrzymanie wykonania decyzji, dokonywane jest postanowieniem na które służy zażalenie. Po wstrzymaniu wykonania decyzji będzie możliwe jej dobrowolne wykonanie. Przy czym należy mieć świadomość, że wstrzymanie wykonania decyzji nie wpływa na naliczanie odsetek za zwłokę. W trakcie wstrzymania obowiązek nie musi zostać spełniony, ale jeśli okaże się że sąd administracyjny nie podzieli zarzutów przedstawionych w skardze, wtedy konieczne będzie spełnienie obowiązku, a dodatkowo konieczne będzie uregulowanie odsetek za zwłokę.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: