Wyciągi bankowe

Pytanie:

Urząd Kontroli Skarbowej zażądał wyciągów z mojego konta prywatnego - dostarczyłem je oczywiście. Czy powinienem to robić? Czy mogłem odmówić ww. czynności?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Organom podatkowym (i organom kontroli skarbowej) przysługuje m.in. prawo uzyskania z banków informacji w zakresie (art. 182 Ordynacji podatkowej w związku z art. 31 ustawy o kontroli skarbowej):

 1. posiadanych rachunków bankowych lub rachunków oszczędnościowych, liczby tych rachunków, a także obrotów i stanów tych rachunków;
 2. posiadanych rachunków pieniężnych lub rachunków papierów wartościowych, liczby tych rachunków, a także obrotów i stanów tych rachunków;
 3. zawartych umów kredytowych lub umów pożyczek pieniężnych, a także umów depozytowych;
 4. nabytych za pośrednictwem banków akcji Skarbu Państwa lub obligacji Skarbu Państwa, a także obrotu tymi papierami wartościowymi;
 5. obrotu wydawanymi przez banki certyfikatami depozytowymi lub innymi papierami wartościowymi.

Z żądaniem przekazania powyższych informacji organ może wystąpić do banków, jeżeli po uprzednim wezwaniu do udzielenia informacji z tego zakresu albo do upoważnienia odpowiednio naczelnika urzędu skarbowego lub naczelnika urzędu celnego do wystąpienia do instytucji finansowych o przekazanie tych informacji, strona w wyznaczonym terminie (art. 183 Ordynacji podatkowej):

 1. nie udzieliła informacji;
 2. nie upoważniła odpowiednio naczelnika urzędu skarbowego lub naczelnika urzędu celnego do wystąpienia do instytucji finansowych o przekazanie informacji;
 3. udzieliła informacji, które wymagają uzupełnienia lub porównania z informacjami pochodzącymi z instytucji finansowej.

Zatem organy podatkowe (i organy kontroli skarbowej) mogą zażądać wyciągów bankowych od podatnika (w tym z rachunku prywatnego), a jeśli nie zostaną one im udostępnione, mogą ich żądać bezpośrednio z banków. Odmowa ich udostępnienia przez podatnika w zasadzie jest bezcelowa; może jedynie przedłużyć nieco postępowanie.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 20.8.2017

  Wykorzystywanie marihuany w celach medycznych

  Nowelizacja przepisów zmierza do uregulowania w polskim ustawodawstwie kwestii wykorzystywania tzw. marihuany w celach medycznych. Po jej wejściu w życie ziele konopi innych niż włókniste (...)

 • 9.11.2004

  Czynności wykonywane przez banki

  Ustawa Prawo bankowe określa zasady funkcjonowania banków w Polsce. Banki, jako instytucje finansowe dokonujące obrotu środkami pieniężnymi powierzonymi im m.in. Przez ludność, upoważnione (...)

 • 9.11.2004

  Zabezpieczenie roszczeń wynikających z zastawu rejestrowego

  Zgodnie z ogólnymi zasadami, wierzyciel może żądać ustanowienia zabezpieczenia dochodzonego przez siebie roszczenia. Podobnie w przypadku zastawu rejestrowego, pomimo zabezpieczenia wierzytelności (...)

 • 10.9.2019

  Banki nie zawsze mogą kserować dowód osobisty...

  Art. 112b ustawy Prawo bankowe nie pozwala bankom wykonywać kserokopii i skanów dowodów osobistych klientów, żeby np. założyć konto bankowe czy zbadać zdolność kredytową (...)

 • 9.11.2004

  Szczególne uprawnienia banków

  Bank udzielając kredytów osobom fizycznym oraz podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą musi w odpowiedni sposób zabezpieczyć zwrot oddanych do dyspozycji środków pieniężnych. (...)