e-prawnik.pl Porady prawne

Wycofanie zgody na skazanie bez rozprawy

Pytanie:

Czy oskarżony ma prawo wycofać zgodę na skazanie bez rozprawy?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Wycofanie zgody na skazanie bez rozprawy

23.4.2012

W doktrynie przeważa bowiem pogląd o dopuszczalności cofnięcia przez oskarżonego zgody na tego rodzaju skazanie. Trafnie podnosi się nadto, że oskarżony musi mieć zapewnioną możliwość wycofania zgody na skazanie bez rozprawy także po wniesieniu przez prokuratora wniosku, a nawet na posiedzeniu sądu w przedmiocie tego wniosku. Tylko wówczas, gdy zgoda oskarżonego na skazanie będzie aktualna w chwili wyrokowania przez sąd, będzie można mówić o dobrowolnej rezygnacji przez oskarżonego z przysługujących mu praw procesowych (por. obszerne rozważania tej problematyki: S. Steinborn, Odwoływalność oświadczenia woli a porozumienia w polskim procesie karnym, Palestra 2001, z. 7-8, s. 2959).

Następstwem takiej decyzji będzie wyznaczenie rozprawy sądowej, w trakcie której zostanie przeprowadzone postępowanie dowodowe.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ