e-prawnik.pl Porady prawne

Wydatki i opłaty, ponoszone podczas postępowania egzekucyjnego

Pytanie:

Jakie elementy wchodzą w skład wydatków i opłat, ponoszonych podczas postępowania egzekucyjnego?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Wydatki i opłaty, ponoszone podczas postępowania egzekucyjnego

7.11.2011

Jeśli chodzi o wydatki, to istnieje zamknięty katalog wydatków jakie mogą być zaliczone, mogą to być: należności biegłych, koszty ogłoszeń w pismach, koszty doręczenia środków pieniężnych przez pocztę lub przelewem bankowym, koszty uzyskiwania informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania egzekucyjnego, koszty doręczenia korespondencji, za wyjątkiem kosztów doręczenia stronom zawiadomienia o wszczęciu egzekucji. Natomiast jeśli chodzi o opłaty, to za prowadzenie czynności egzekucyjnych komornik pobiera opłaty. Za samą egzekucję świadczenia pieniężnego komornik pobiera 15% wartości wyegzekwowanego świadczenia. Koszty podlegają ściągnięciu wraz z egzekwowanym roszczeniem. Koszty egzekucji ustala komornik postanowieniem.

 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ