e-prawnik.pl Porady prawne

Wyjawienie majątku zastawniczego

Pytanie:

Dłużnik jest właścicielem rzeczy obciążonej zastawem rejestrowym (ja jestem zastawnikiem). Nie reaguje na wezwania komornika i nie chce jej wydać (a w zasadzie zapewne wskazać osoby, której rzecz przekazał w posiadanie). Czy regulacje dotyczące wyjawienia majątku mogą nakładać obowiązek wskazania lokalizacji znanego wierzycielowi majątku czy dotyczą tylko kwestii \"ujawniania\" majątku nieznanego.

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Wyjawienie majątku zastawniczego

20.5.2013

Zgodnie z ustawą Kodeks postępowania cywilnego:

Art. 913. § 1. Jeżeli zajęty w egzekucji majątek dłużnika nie rokuje zaspokojenia egzekwowanych należności lub jeżeli wierzyciel wykaże, że na skutek prowadzonej egzekucji nie uzyskał w pełni zaspokojenia swej należności, może on żądać zobowiązania dłużnika do złożenia wykazu majątku z wymienieniem rzeczy i miejsca, gdzie się znajdują, przypadających mu wierzytelności i innych praw majątkowych oraz do złożenia przyrzeczenia według roty: "Świadomy znaczenia mych słów i odpowiedzialności przed prawem zapewniam, że złożony przeze mnie wykaz majątku jest prawdziwy i zupełny.".

Słusznie więc podkreśla się w doktrynie, że: „Intencję niesienia pomocy wierzycielowi wyraża wprost art. 913 § 1, stwierdzając, że żądanie - w okolicznościach w tym przepisie wskazanych - zobowiązania dłużnika do złożenia wykazu majątku może obejmować obowiązek wymienienia rzeczy i miejsca, gdzie one się znajdują.” - tak Tadeusz Żyżnowski w publikacji zatytułowanej „Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom IV. Artykuły 730-1088” (Dolecki H. (red.), Wiśniewski T. (red.), Ciepła H., Zawistowski D., Żyznowski T., Opublikowano: WKP, 2011). Odpowiadając więc wprost na Pańskie pytanie – tak, dłużnik może zostać zobowiązany do wskazania lokalizacji elementów majątku.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ