Wykładnia prawa przez Krajową Radę Spółdzielczą

Pytanie:

Swoje niekonwencjonalne działania (czytaj sprzeczne z prawem), zarząd spółdzielni mieszkaniowej tłumaczy tym, że taką wykładnię przepisów uzyskał od Krajowej Rady Spółdzielczej, choć jak dotąd, pism od Rady nie przedstawiono zainteresowanym członkom. Najprawdopodobniej jest to wykręt. Czy jednak Krajowa Rada Spółdzielcza posiada uprawnienia do opracowywania wykładni przepisów prawnych?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z prawem spółdzielczym do zadań Rady należy:

 1. reprezentowanie polskiego ruchu spółdzielczego w kraju i za granicą,
 2. współdziałanie z naczelnymi organami państwowymi w sprawach dotyczących ruchu spółdzielczego,
 3. inicjowanie i opiniowanie aktów prawnych dotyczących spółdzielczości i mających dla niej istotne znaczenie,
 4. badanie i ocena form, warunków, kierunków oraz wyników działalności ruchu spółdzielczego i przedstawianie informacji i wniosków naczelnym organom państwowym,
 5. organizowanie działalności naukowo-badawczej, szkoleniowej i informacyjnej, propagowanie działalności kulturalno-oświatowej członków, podejmowanie inicjatyw związanych z rozwojem ruchu spółdzielczego w Rzeczypospolitej Polskiej, w tym rozwoju spółdzielczości uczniowskiej, oraz kształtowanie sprzyjających warunków dla rozwoju ruchu spółdzielczego,
 6. inicjowanie i rozwijanie współpracy międzyspółdzielczej i szerzenie idei spółdzielczego współdziałania,
 7. organizowanie postępowania rozjemczego w sporach między organizacjami spółdzielczymi,
 8. współdziałanie ze związkami rewizyjnymi w realizacji zadań wynikających z niniejszej ustawy,
 9. wykonywanie innych zadań przewidzianych w niniejszej ustawie i innych ustawach oraz zleconych przez Kongres.

Jak wynika z powyższego, wśród zadań, które Rada posiada z woli ustawodawcy, nie ma dokonywania wykładni. Nie znaczy to, iż Rada nie może tego robić; celem takiego działania może być ujednolicenie działań spółdzielców. Krajowa Rada Spółdzielców nie posiada jednak uprawnienia do dokonywania wykładni powszechnie obowiązujących przepisów. Z pewnością wykładnia Rady nie wiąże sądów.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 23.8.2018

  Najniższa krajowa 2018 - ile wynosi najniższa krajowa brutto i netto?

  Wzrosła najniższa krajowa. Od 1 stycznia 2018 roku pracowników otrzymujących minimalne wynagrodzenie za pracę czeka podwyżka. Płaca minimalna wzrośnie wtedy do 2.100 złotych. To o 5% i jednocześnie (...)

 • 17.1.2005

  Czy ktoś kontroluje działania twojej spółdzielni?

  Spółdzielnia jako dobrowolne zrzeszenie nieograniczonej liczby osób, może pełnić różne, doniosłe społecznie funkcje. Aby zapewnić skuteczność osiągania tych różnych celów, koniecznym jest (...)

 • 16.7.2017

  Reforma sądownictwa gotowa

  Senat przyjął bez poprawek nowelizację ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz nowelizację ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych. Obie ustawy reformują polski wymiar sprawiedliwości. Nowe przepisy (...)

 • 16.9.2017

  Sprawdzisz kontrahenta w urzędzie skarbowym

  Projekt przewiduje wzmocnienie ochrony podatników przed ponoszeniem konsekwencji, powodowanych działalnością nieuczciwych kontrahentów. Każdy przedsiębiorca będzie mógł zapytać (...)

 • 31.10.2013

  Jak zdobyć zawód doradcy podatkowego?

  Każdy, kto nie znajduje pracy w swojej profesji albo planujący zawodową przyszłość swojego dziecka powinien rozważyć ewentualność podjęcia się pracy w jednym z najmłodszych wolnych zawodów, (...)