e-prawnik.pl Porady prawne

Wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Pytanie:

Czy wykonawca, z którym rozwiązano poprzednią umowę może ubiegać się ponownie o udzielenie zamówienia publicznego?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

26.3.2012

Przyczyny dla których wykonawca podlega wyłączeniu z postępowania określa wyczerpująco art. 24 Prawo zamówień publicznych. W szczególności wypada wskazać na ust. 1 pkt 1a dodany ustawą z 25 lutego 2011 r., która weszła w życie 11 maja 2011 r.:

Art. 24. 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

[…]

1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy;

Wykluczenie ze względu na wskazany przepis następuje gdy łącznie zostaną spełnione następujące przesłanki:

  1. dany zamawiający, który prowadzi postępowanie o udzielenia zamówienia, rozwiązał umowę w sprawie poprzedniego zamówienia publicznego,

  2. rozwiązanie nastąpiło nie dawniej niż 3 lata przed wszczęciem nowego postępowania,

  3. wartość niezrealizowanego zamówienia wynosi co najmniej 5% wartości umowy,

  4. rozwiązanie nastąpiło z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi wykonawca.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ