Wykorzystywanie zwolnienia lekarskiego

Pytanie:

Pani X miała być zwolniona z pracy, wielokrotnie pracodawca rozmawiał z nią o tym fakcie. W dniu, w którym miała otrzymać wypowiedzenie przyniosła zwolnienie lekarskie L4. Praktycznie od listopada "choruje" przynosi 2 tygodniowe zwolnienia od lekarza psychiatry, przesiaduje w miejscu pracy w godzinach pracy, chodzi na zakupy, prowadzi bardzo aktywny tryb życia. Śmieje się w twarz pracodawcy, mówi wprost, że załatwiła sobie chorobowe, na którym zamierza być 6 miesięcy, w najbliższym czasie jedzie do sanatorium by podreperować stan zdrowia. Co w tej sytuacji może uczynić pracodawca? Po każdym przedłożeniu chorobowego L4 wysyłam wniosek do ZUS o sprawdzenie zasadności chorobowego, ale to na niewiele się zdaje. Za każdym razem orzecznik stwierdza, że chorobowe jest zasadne. Jesteśmy kompletnie bezradni w tej sytuacji, choć pracownik śmieje się nam w twarz.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Z pewnością jako pracodawca może Pan zabronić pracownicy będącej na zwolnieniu przebywania w miejscu pracy. Może też wtedy wezwać policję. Oczywiście po upływie określonego okresu mogą Państwo rozwiązać umowę, o czym w artykule Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem i bez wypowiedzenia 

Jak się wydaje inicjowali Państwo wcześniej kontrolę formalną L4, zgodnie z rozporządzeniem wydanym na podstawie art. 68 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz płatnicy składek, którzy zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych są uprawnieni do kontrolowania ubezpieczonych co do prawidłowości wykorzystywania zwolnień od pracy zgodnie z ich celem oraz są upoważnieni do formalnej kontroli zaświadczeń lekarskich.   

To, że zwolnienie jest prawidłowe i zasadne to jedna sprawa. Drugą jest wykorzystywanie zwolnienia zgodnie z jego celem.  Kontrola prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy z powodu choroby polega na ustaleniu, czy ubezpieczony w okresie orzeczonej niezdolności do pracy:  

 • nie wykonuje pracy zarobkowej,  
 • nie wykorzystuje zwolnienia lekarskiego od pracy w sposób niezgodny z jego celem.  

Wątpliwości, czy zwolnienie lekarskie od pracy wykorzystywane było niezgodnie z jego celem, rozstrzyga właściwa jednostka organizacyjna Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, uzyskując w miarę potrzeby opinię lekarza leczącego, i wydaje w razie sporu decyzję, od której przysługują środki odwoławcze określone w odrębnych przepisach.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

właściwe prawo!!!

14.8.2013 17:43:0

Re: Wykorzystywanie zwolnienia lekarskiego

haha jacy wy biedni, zapewne nieźle jej za skórę zaszliście to macie (kilka razy miała być zwolniona-rozumiem że były to groźby), bardzo dobrze !!!Stop kurestw* i upadkowi zasad


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 24.9.2017

  Zasiłek chorobowy - Kto może dostać zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego?

  Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego przysługuje osobom objętym ubezpieczeniem chorobowym obowiązkowo: pracownikom, członkom rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni (...)

 • 28.6.2018

  Od 1 grudnia 2018 r. tylko e-ZLA

  Dopiero od 1 grudnia jedynym możliwym sposobem wystawienia zwolnienia lekarskiego będzie internet. Nowelizacja zmienia termin wejścia w życie obowiązującej jego formy - e-ZLA.

 • 13.2.2018

  E-zwolnienia już w lipcu

  Z dniem 1 lipca 2018 papierowe zwolnienia lekarskie całkowicie znikną z obiegu. Zastąpią je elektroniczne zwolnienia lekarskie (tzw. e-ZLA). W praktyce to duża wygoda i oszczędność czasu dla lekarzy, (...)

 • 22.8.2007

  Jakie zwolnienia lekarskie nie będą honorowane?

  Przy ustalaniu prawa do zasiłków i ich wysokości, dowodami stwierdzającymi czasową niezdolność do pracy z powodu choroby, a także z powodu konieczności zapewnienia opieki choremu członkowi (...)

 • 14.8.2018

  Nowe funkcjonalności na PUE ZUS w związku z e-ZLA

  Od 14 sierpnia 2018 r. zostaje udostępniona nowa wersja portalu PUE, która wprowadzi zmiany optymalizacyjne dla płatników składek w związku z elektronicznymi zwolnieniami lekarskimi (e-ZLA).