Wymagania dla służby BHP

Pytanie:

Prowadzę firmę zajmującą się doradztwem w zakresie prawa pracy i bhp, świadczę te usługi pracodawcom na podstawie umów cywilnoprawnych. Nie są to umowy zlecenia. Mam wykształcenie technika bhp. Nowe rozporządzenie w sprawie służby bhp z dnia 02.11.2004 Dz. U. Nr 246 poz.2468 wchodzące w życie z dniem 01.07.2005 określa nowe wymagania dla tej służby. Czy by prowadzić dalej moją działalność muszę posiadać wyższe wykształcenie o kierunku bhp i jeśli tak, to czy muszę to uczynić w okresie 5 lat od wejście w życie rozporządzenia? Czy w przypadku, gdy pracodawcy ci zatrudniliby mnie na podstawie umowy zlecenia lub umowy o pracę, to nie musiałbym uzupełniać wykształcenia?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Niestety rozporządzenie w brzmieniu po nowelizacji nie zawiera podobnego uregulowania jak obecnie obowiązujące, zgodnie z którym pracownik służby bhp z wykształceniem średnim i po ukończeniu szkolenia zachowuje prawo do zatrudnienia na stanowisku specjalisty bez ograniczenia czasowego. W związku z tym zatrudnienie w jednym z zakładów pracy zagwarantuje prawo wykonywania zadań z zakresu bhp na takim stanowisku bez zwiększenia kwalifikacji, ale tylko na okres pięciu lat od wejścia w życie zmian. Przepisy nowelizujące przewidują bowiem 5-letni okres przejściowy, w którym zachowane zostaje prawo pracownika służby bhp wykonywania zadań na dotychczasowym stanowisku oraz prawo wykonywania tych zadań osoby spoza zakładu, której pracodawca powierzył taką funkcję. Przed upływem tego czasu konieczne więc będzie zdobycie wyższego wykształcenia w odpowiedniej dziedzinie.

Zgodnie z nową treścią rozporządzenia osoba posiadająca zawód technika może być zatrudniona, ale na stanowisku najniższym – inspektora do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy.

Natomiast powierzenie wykonywania zadań z zakresu służby bezpieczeństwa po upływie 5 lat będzie możliwe tylko osobom:

  • które mają wykształcenie wyższe w odpowiednim kierunku lub specjalizacji albo
  • ukończyły studia podyplomowe i jednoroczny staż albo
  • pracowały przynajmniej 5 lat w Państwowej Inspekcji Pracy na stanowisku inspektora pracy.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (2)

Pablo332

24.2.2019 11:10:50

Re: Wymagania dla służby BHP

Uprawnienia uprawnieniami ale trzeba mieć wiedzę. Znać rozporządzenia praktycznie na pamięć. Wszystkie najważniejsze rozporządzenia są tutaj: https://safety-service.pl/bez-kategorii-pl/praca-bhp/

MESSAGE

20.12.2009 20:27:59

thanks for this place

Thanks, huge tits

Pokaż wszystkie komentarze (2)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: