Wymeldowanie się dłużnika

Pytanie:

Dłużnik wyprowadził się i nie figuruje w Centralnym Biurze Adresowym. Czy to znaczy, że mam małe szanse na odzyskanie pieniędzy? Czy w ogóle mogę wnieść sprawę skoro nie można go wezwać, bo nie jest nigdzie zameldowany?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Na powodzie ciąży obowiązek wskazania w pierwszym piśmie procesowym miejsca zamieszkania pozwanego. Pisma kierowane są przez Sąd na adres zamieszkania (siedziby) stron podany w piśmie procesowym. Jeżeli doręczenie pod tym adresem jest niemożliwe, dopuszczalne jest doręczenie pisma osobiście w miejscu pracy lub tam, gdzie się adresata zastanie.

W sytuacji, gdy miejsce pobytu uczestnika postępowania nie jest znane i pomimo podjęcia właściwych starań nie można go ustalić, przewodniczący na wniosek osoby zainteresowanej może ustanowić kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu, który będzie reprezentował jej interesy w postępowaniu. Warunkiem ustanowienia kuratora jest uprawdopodobnienie przez wnioskodawcę, że miejsce pobytu strony nie jest znane. W rozważanej sytuacji należy zastanowić się, czy zasadne jest występowanie o ustanowienie kuratora dla dłużnika i prowadzenie procesu biorąc pod uwagę okoliczność, czy znane są jakiekolwiek aktywa majątku dłużnika, z których można by było prowadzić ewentualną egzekucję długu po uzyskaniu tytułu wykonawczego.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: