e-prawnik.pl Porady prawne

Wynagrodzenie komornika

Pytanie:

Chcę zlecić komornikowi zajęcie i zlicytowanie ruchomości dłużnika. Ile % uzyskanej sumy wynosi wynagrodzenie komornika i czy jest jakaś kwota minimalna np. w sytuacji, kiedy wartość ruchomości pomnożona przez % jest niższa niż wydatki na biegłego szacującego wartość mienia?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Wynagrodzenie komornika

31.7.2013

W sprawach o egzekucję świadczeń pieniężnych komornik pobiera od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 15% wartości wyegzekwowanego świadczenia, jednak nie niższej niż 1/10 i nie wyższej niż trzydziestokrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego (art. 49 ust. 1 ustawy o komornikach i egzekucji sądowej). Wysokość owego wynagrodzenia jest ustalana w oparciu o art. 33 ust. 1 ustawy - tj. przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w roku poprzednim, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, zgodnie z art. 5 ust. 7 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. 

Obecnie wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku 2012 wynosi 3521,67 zł (M.P. 2013 r. poz. 89). Zatem wysokość najniższej opłaty na rzecz komornika wynosi 352,17 zł. 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ