Wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu

Pytanie:

Witam. Zwróciło się do mnie pewne przedsiębiorstwo z ofertą ustanowienia na jego rzecz służebności przesyłu. Chcą zainstalować jakieś urządzenia. Czy mogę żądać od nich wynagrodzenia?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Jeżeli chodzi o wynagrodzenie za służebność przesyłu, w wypadku gdy zwróciło się do Pani/Pana przedsiębiorstwo, którego własnością będą urządzenia, wskazać należy co następuje.

Podstawowym sposobem ustanowienia służebności przesyłu jest umowa między właścicielem nieruchomości i przedsiębiorcą. Właściciel nieruchomości może żądać odpowiedniego wynagrodzenia w zamian za ustanowienie służebności przesyłu. Jeżeli właściciel nieruchomości odmawia zawarcia umowy, to służebność przesyłu może być na żądanie przedsiębiorcy ustanowiona przez sąd, za odpowiednim wynagrodzeniem, w postępowaniu nieprocesowym, podobnie jak służebność drogi koniecznej. Wynagrodzenie ustala sąd, z reguły przy pomocy biegłego, kierując się rodzajem urządzeń i związanym z nim sposobem korzystania z nieruchomości przez uprawnionego oraz wpływem, jaki mają te urządzenia na ograniczenie wykonywania własności nieruchomości.

Jeżeli chodzi o kwoty, jakich może się Pani/Pan domagać, wskazać trzeba, że brak jednolitych stawek. Różnice bowiem zależą od regionu, położenia działki i jej walorów. W przypadku, gdy ustalone miałyby być kwoty płacone raz do roku, byłoby to względnie łatwe do wyliczenia. Jeżeli zaś przypadać by Pani/Panu miała opłata jednorazowa, zasadne byłoby skonsultowanie jej np. z biegłym rzeczoznawcą, czy taka kwota wystarczająco zapewni pokrycie obniżenia wartości nieruchomości.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY